Fylkeskommunen slankes fra nyttår. Driftsbudsjettet reduseres fra åtte til tre milliarder kroner når driftsansvaret for sykehusene overføres til staten.

Sultefôret

Men underskuddene etter mange års sultefôring av sykehussektoren følger med på lasset. Ved utgangen av året regner fylkesrådmann Paul Nilsen med at det oppsamlede underskuddet er nådd opp i hele 650 millioner kroner.

Bare i år blir underskuddet 350 millioner kroner. To tredeler av dette underskuddet kommer fra sykehussektorene.

Dermed blir det reduksjon i aktiviteten i fylkeskommunen til neste år og i årene som kommer. Særlig kritisk blir dette for skolesektoren.

Ikke en krone ekstra

Der er ikke en krone ekstra til å betale for den økningen en får i antall skoleelever i de videregående skolene i årene frem til 2006. Det året mangler fylkeskommunen 100 millioner kroner på denne sektoren alene.

Barnevernssektoren er den som vokser sterkest. Her har underskuddene vært formidable de seneste årene. Derfor økes dette budsjettet med hele 75 millioner kroner til neste år. Men fylkesrådmannen mener det burde ha vært 90 millioner kroner.

Budsjettsprekk

Det ligger også an til budsjettsprekk for skoleskyssen. Den mener fylkesrådmannen er budsjettert med ti millioner kroner for lite.

Til overmål har fylkespolitikerne gått inn for å fryse takstene i kollektivtrafikken. Det koster 16 millioner kroner, og fylkesrådmannen har ikke sett seg råd til å legge det inn i budsjettet.

Og klagesangen stopper ikke her. For budsjettet som legges frem er ikke lukket. 34 millioner kroner er ennå ikke dekket inn. Innen midten av desember må fylkespolitikerne plassere nye innsparinger på et budsjett som allerede er skrapet til beinet.