Vangskyrkja kunne ikkje huse alle som ville delta i minnestunda. Sjølv om sakristiet vart opna blei om lag 100 menneske ståande på utsida av kyrkja. Dei venta tolmodig før dei fekk følgje Skeie til grava.

Skeie var både helikopterpilot og flygar. Han har også arbeid som ungdomsarbeidar i den kommunale ungdomsklubben Vangsgryto i 15 år.

I tillegg til familien var folk frå flygarmiljøet til stades under gravferda.

Olav Skeie vart fylgd til grava frå Vangskyrkja i dag. FOTO: Arne Hofseth