— Hvordan skal vi kunne legge inn et anbud dersom vi ikke vet hvor vi skal parkere bussene våre, spør Arriva-representant i Norge, Knut Per Grini.

BT har spurt konkurrentene om hva som skal til for at de skal kunne gå inn i bussmarkedet på Vestlandet, og konklusjonen er klar: Parkeringsplasser kan bli avgjørende for hvorvidt de ville gått inn på markedet eller ikke. Konkurransetilsynet baserer sine avgjørelser blant annet på hvordan konkurrentene ser på mulighetene for å etablere seg i markedet.

- Konkurransen blir skral

Konkurransetilsynet skal vurdere hvorvidt fusjonen mellom Gaia og HSD til det nye selskapet Tide (se egen sak) er i strid med konkurranselovgivningen. 30. juni har tilsynet frist til å vurdere om de skal gå videre eller ikke.

— Fusjonen må forverre konkurransesituasjonen vesentlig i markedet for at vi skal gripe inn, sier saksbehandler Karl Richard Løvhaug som jobber med Gaia/HSD-fusjonen.

Nettopp det frykter konkurrentene vil skje.

  • Konkurransen kan bli skral i Bergen, mener Knut Per Grini i Arriva. Han mener at parkeringsanleggene må eies av en nøytral eier, som for eksempel Bergen kommune. Så langt er Grinis arbeidsgiver, Arriva ikke etablert i Norge, men de skal være svært interessert i å etablere seg.
  • Om myndighetene er opptatt av mest mulig konkurranse må anleggene til Gaia stilles til rådighet, sier sjef i Nettbuss, Arne Veggland.

Må være gunstig

— Effekten av disse anleggene er overdramatisert, mener konsernsjefen i Tide, Dagfinn Neteland. Han tror det nye selskapet vil slanke vekk flere av anleggene uansett.

— Dette er ikke noe problem for oss, og vi kan gå med på modeller for å leie anleggene ut, eller møte konkurransen på annen måte, sier Neteland.

Samferdselsdirektøren i Bergen, Ove Foldnes, sier Bergen kommune vil gå inn for å få til en avtale med Gaias eiendomsselskaper om eventuelt å leie dem ut til potensielle konkurrenter. Disse selskapene er opprettet for hver av de tre store anleggene til Gaia, på Mannsverk, Nyborg og i Fana.

Arriva sin representant i Norge er imidlertid skeptisk til hvorvidt dette lar seg gjøre.

— Hvilken pris skal det da leies ut til, og hvem skal bestemme den prisen?, spør Knut Per Grini i Arriva.

NYBORG: Det er Gaia som i dag eier det som er av oppstillingsplasser, verksted og depoter for busser i Bergen. Dersom konkurrentene skal legge inn et anbud på busstrafikken i Bergen,ønsker de en avklaring på parkeringsproblemet.
PAUL SIGVE AMUNDSEN