Lensmann Lorentz Lunde på Tysnes er fornøyd med at det går mot at Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt blir slått sammen til ett distrikt i løpet av 2008.

— Jeg er fornøyd med at Tysnes og Fusa blir slått sammen til ett lensmannsdistrikt. Dette skal vi leve godt med. Spesielt med tanke på bemanningssituasjonen, sier lensmann Lorentz Lunde til bladet Tysnes.

Det var i november i fjor at en prosjektgruppe som er underlagt politimesteren i Hordaland, kom med forslag til hvordan de mente fremtidens grenser skulle gå i forhold til politidistrikt. I forslaget lå det inne at Kvam, Fusa og Samnanger skulle samles til ett politidistrikt og at Tysnes skulle bli stående som ett distrikt.

Etter høringsrunden hvor kommune har fått uttale seg, har styringsgruppen nå gått vekk fra at Tysnes skulle stå som et eget distrikt og i stedet foreslått at de går sammen med Fusa, skriver bladet Tysnes på nett.

Med denne løsningen vil det også i fremtiden bli kontor i Eikelandsosen og i Uggdal.

Innstillingen skal behandles av Politidirektoratet og Justisdepartementet, før en endelig avgjørelse blir fattet i løpet av året.