Morten Holmefjord, som i fjor utropte seg til visekonge av Fusa, fortsetter sin kamp for at Fusa skal bli et uavhengig kongedømme.

På ettårsdagen for det fusiske monarkiet vil Fusa Sentralbank lansere den nye myntenheten fusiske kruner, forkortet FKR, opplyser det viseregale kontoret i en kunngjøring til folket i Os— og Fusaposten.

21. juni vil 1-krunesedler bli satt i sirkulasjon. En fusisk krune vil tilsvare 100 av de gamle, norske kronene. Viseregenten har vært i kontakt med både det norske Finansdepartementet og Norges Bank, og fått opplyst at det ikke er noe i veien for å lansere en egen valuta i tillegg til norske kroner.

Valutaen kan veksles inn ved det viseregale kontoret og andre steder med autorisasjon. Ved kjøp vil man få med en liste med bedrifter, butikker eller serveringssteder som aksepterer FKR som betalingsmiddel.

I første omgang kan sedlene bli brukt til 1. januar 2005. — Dette er et lite skritt i retning autonomi også på det økonomiske feltet, uttaler visekongen.