Den grufulle hendelsen fant sted i Øvre Hålandsdalen i Fusa natt til 1.mai 1987. Den da 20 år gamle mannen skjøt og drepte sin mor, far, søster og svoger. Drapene skjedde helt uten foranledning, og mannen tilstod da han like etter ble pågrepet av politiet.

I retten ble han eklært sinnsyk i gjerningsøyeblikket, og i 1989 ble han dømt til ti års sikring.

Senere samme år rømte han fra Brøset psykiatriske sykehus ved å true en ansatt med kniv. I løpet av de fem timene han var på frifot, truet han også til seg en bil ved hjelp av en ladd hagle.

I 1999 ble sikringen forlenget i tre år, og deretter ble mannen idømt forvaring.

Påtalemyndighetene mener det ikke er bedring å spore hos mannen, og ba nå Midhordland tingrett om fortsatt forvaring av 39-åringen.

Rettspsykiaterne har vurdert mannen på nytt, og kommet til at den schizofrene mannen fortsatt må regnes som farlig.

Midhordland tingrett sa seg enig i vurderingen, og har nå dømt mannen til fortsatt tvunget psykisk helsevern.

Det er ikke kjent om mannen har påkjært dommen.

JAN M. LILLEBØ