Ankesaken går nå for Gulating lagmannsrett.

I fjor høst ble de to mennene, da 25 og 31 år, dømt til fire og et halvt års fengsel for grov menneskehandel.

Oppløste hjem

De to ble dømt for å ha tvunget fire barn, 15-17 år gamle, til å stjele i butikker på Vestlandet — inkludert bergensområdet.

Saken ble avdekket da en 15 år gammel jente ble tatt for butikktyveri i Bergen. Den videre opprullingen førte til en unik sak i norsk rett: For første gang ble det tatt ut tiltale for menneskehandel ved å utnytte mindreårige barn i vinningskriminalitet.De fire barna i saken kommer alle fra samme by i Litauen, og har ifølge politiet vokst opp i alkoholiserte og oppløste hjem.

«Det er ikke nok!»

— Stjal vi for lite, ble det bråk, sa ett av barna, en 17 år gammel litauisk jente, til BT i et intervju i 2010.

— Han som kjørte oss rundt fikk oss til å stjele fra 8-9-tiden om morgenen til 16-17-tiden om ettermiddagen. Han valgte ut butikkene og hva vi skulle stjele. Barbersaker, kosmetikk, klær, parfyme. Jeg prøvde å unngå å stjele så mye, gjemme meg bort, men da fikk vi høre det. Stjal vi for lite ble det bråk. Da bannet han, truet oss og ropte: «Det er ikke nok!».

Svarte «ja» på skyld

Nå har også de ti medlemmene av juryen i lagmannsrettssaken sagt sitt.

Det betyr at skyldspørsmålet er endelig avgjort. Men det betyr også at de to tiltalte ikke kan dømmes for en så alvorlig forbrytelse som ble lagt til grunn av tingretten.

— Juryen har svart ja på at de to tiltalte er skyldige i menneskehandel. Men ikke grov menneskehandel, slik de ble dømt for i tingretten, sier statsadvokat Benedicte Hordnes, aktor i saken mot de to mennene.

Straffeprosedyrer i saken skal holdes mandag. Hordnes vil ikke forskuttere hvilken straff hun nå kommer til å foreslå, etter at juryen falt ned på at saken ikke kan regnes som grov menneskehandel.

I tingretten la Hordnes ned påstand om fem og et halvt års fengsel for de to mennene.

Dom i saken er ventet før sommerferien.