Det er klart etter at lagretten er kommet tilbake etter å ha diskutert saken i nesten to timer.

I forhold til skyldsspørsmålet behandler anken i lagmannsretten kun voldtekten, siden Hashin har vedgått drapet. Han har også anket straffeutmålingen. Etter kjennelsen i voldtektsdelen av tiltalen skal lagmannsretten nå fastsette straffen. Den endelige dommen kommer i morgen.

I Sogn tingrett ble den nå 36 år gamle asylsøkeren Hassan S. Hashin dømt til fengsel i 16 år. Hashin ble i tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale til sammen 330.500 kroner i erstatninger og dekning av faktiske kostnader til Hedda Karterudseters nærmeste familie.

Ankesaken i lagmannsretten begynte mandag.

Drapet skjedde på Hedda Karterudseters hybel på Sogndal folkehøyskoles internat natt til 28. oktober 2004. Tidligere på kvelden hadde både han og avdøde vært på utestedet Meieriet i Sogndal.

DØMT: Hassan Hashin ble funnet skyldig i Sogn tingrett, der denne tegningen er fra. TEGNING: GRO VIK