— I forbindelse med at vi åpner Klostergarasjen skal en del parkeringsplasser i gatene på Nordnes og i sentrum fjernes. Nå vurderer vi å forbeholde en del av disse plassene til forflytningshemmede og beboere, sier Mæland.

Hun regner med at bystyret kan ta dette forslaget opp til behandling like over nyttår.

Mæland ser dette i sammenheng med kommunens tilgjengelighetsmelding som er ventet til våren.

De første 600 parkeringsplassene i Klostergarasjen blir sannsynligvis tatt i bruk i mai.