— Jeg er i ferd med å resignere, sier Gyda Helene Hanssen etter mer enn ett år med fylkeskommunal skyss på sparebluss. Et klubbesøk eller en tur til tannlegen gjør snart slutt på den beskjedne kvoten den sterkt funksjonshemmede kvinnen har å reise for i halvåret. Og hun er ikke alene. Vitnesbyrdene om sterkt forringet livskvalitet var mange da Norges Handikap Forbund Bergen drøftet følgene av den nye ordningen tirsdag kveld.

Daglig leder Liv Hole på forbundet sitt dagsenter på Kokstad melder om tomme seter når det arrangeres teaterturer og fester utenom åpningstidene. Brukerne har ikke råd til å ta fra den strengt regulerte kvoten. Reisene må spares til helt nødvendige gjøremål.

Da TT-tjenesten fikk sin spede begynnelse for vel 35 år siden, var det funksjonshemmede som ikke hadde vært ute på mange år. Etter noen tiår med et godt skysstilbud, er kranen skrudd kraftig til de siste årene. Mange brukere må nå klare seg med fire til fem turer i halvåret.

— Med et så begrenset skysstilbud blir det vanskeligere for funksjonshemmede å ta del i det alminnelige samfunnslivet. De kan ikke ta på seg verv i lag og organisasjoner, sier Kari Johannessen i Handikappolitisk utvalg i NHF Bergen. Selv har Johannessen sittet åtte år i bystyret. Det kunne hun ikke gjort med dagens transportordning.

— Det verste er likevel at det går ut over de mest sårbare brukerne. De som ikke har pårørende til å hjelpe seg, blir isolerte og ensomme, sier Johannessen.

Gunhild Raddum fra samferdselsavdelingen hadde den utakknemlige oppgaven å tale Hordaland fylkeskommune sin sak i rådhuskantinen tirsdag. Hun pekte på at fylkeskommunen godkjenner mange for transportordningen, og at det da blir mindre å fordele per bruker. Flere politikere - både fra fylket og Bergen kommune - var invitert til møtet, men ingen hadde anledning til å møte.

RESIGNERER: Gyda Helene Hanssen er en blant mangefunksjonshemmede som har fått redusert livskvalitet etter at den nyetransportordningen trådde i kraft for ett år siden. FOTO: GIDSKE STARK