— Ingen avklaring før tidlegast måndag, var den knappe meldinga Høyanger-ordførar Kjartan Longva hadde å gje Bergens Tidende i ettermiddag.

Longva sat då i møte med sentrale partar i Oslo og drøfta den dramatiske situasjonen for den største arbeidsplassen i kommunen.

— Vi jobbar med ulike skisser, men utover det har eg ingen kommentar, seier ordføraren.

— Vurderer du drøftingane som har skjedd i dag som positive eller negative?

— Ingen kommentar.

Kritisk

Situasjonen er utan tvil dramatisk for bilfelgfabrikken. Heile veka har det vore forhandlingar mellom dei arabiske eigarane, Hydro, Sparebanken Sogn og Fjordane og Gjensidige Nor Sparebanken for å redde hjørnesteinverksemda i industristaden. Men så langt har inga avklaring komme, og fleire signal tyder på at situasjonen er kritisk. Felgfabrikken treng ei snarleg løysing for å kunne drive vidare.

Etter som forhandlingane om refinansiering har trekt ut, fryktar stadig for at dei ikkje skal føre fram. Ein konkurs vil bety at over 350 arbeidstakarar misser jobben.

Volvo til Norge

Fundo leverer aluminiumsfelgar til nokre av dei største bilprodusentane i Europa.

Mellom Høyanger-fabrikkens største kundar er Volvo. Dei sender i dag eigne representantar til Norge for å verte oppdaterte på utviklinga. Til NRK Sogn og Fjordane seier pressesjef Ingemar Häslefors at Volvo i dag tidleg fekk melding om at "den økonomiske stoda i Fundo var verre enn ein så langt hadde rekna med".

Stopp i produksjonen ved Fundo kan føre til store vanskar for Volvo, fordi det er få produsentar av lettmetallfelgar i Europa. Det kan difor ikkje utelukkast at Volvo-representantane kjem til Norge for å leggje press på partane, for å komme fram til ei løysing slik at konkurs vert unngått.

Stor gjeld

Høyanger-ordførar Kjartan Longva møter i dag Gjensidige NOR Sparebanken og dei andre partane som drøftar framtida for felgfabrikken. Også i kommuneleiinga er det no stor frykt for at det kan verte kroken på døra ved den største arbeidsplassen i kommunen. I så fall vil det ha dramatiske konsekvensar.

Fundo slit med stor gjeld, og greier ikkje å gjere opp for seg. Etter det Bergens Tidende kjenner til skal felgprodusenten mellom anna skulde Hydro Aluminium 40 millionar for råstoff til produksjonen av aluminiumfelgar.

DRAMATISK: Situasjonen er utan tvil dramatisk for bilfelgfabrikken.