Han mener det blir feil å kalle de unge funksjonshemmede for vanlige sykehjemspasienter.

– De bor på frittstående avdelinger som har en selvstendig drift med eget budsjett, egne ansatte og en hverdag som ikke influeres av den øvrige virksomheten ved sykehjemmet. Vi mener dette er et fullt ut forsvarlig opplegg, sier Strand.

Strand har hatt et møte med de pårørende til Veslemøy Lund og Janicke James-Olsen etter at de tok opp forholdene i et brev til kommunen og Helsetilsynet.

– Det var et konstruktivt møte. Kommunen har sagt seg villig til å gå inn i situasjonen og se nærmere på hvilke tiltak som er mulig å gjennomføre. Vi innser at det alltid er noe som kan gjøres bedre, sier Finn Strand.