Bare ti gravplasser er ledige på kirkegården utenfor Kvinnherad kyrkje. Det holder neppe til mer enn noen få måneder, når en tar i betraktning at rundt 25 av sognets 2350 medlemmer dør hvert år.

Kirkeverge Arne Lindekleiv ser ingen annen løsning enn å anbefale kremasjon og urnenedsettelse.

Små urner

— Urner tar mindre plass. Jeg ser ikke noe dramatisk i det, at folk blir oppfordret til kremasjon. Det er tross alt den mest vanlige form for gravlegging i Norge, sier han.

En del eldre bekymrer seg likevel over at muligheten for tradisjonell gravferd er i ferd med å forsvinne.

— Her i kommunen er det liten tradisjon for kremasjon. Folk vegrer seg mot det. Vi har fått en del reaksjoner fra eldre som er urolige for om de får plass, sier Lindekleiv.

Ektepar utsatt

Særlig vanskelig kan det bli å skaffe ledige dobbeltgraver til ektepar som ønsker å få plass ved siden av hverandre. Årsaken til trengselen er at Riksantikvaren har nektet kirkerådet å utvide den eksisterende kirkegården.

— De ønsker ikke at kirkegården skal bli for dominerende utenfor middelalderkirken, sier Lindekleiv, som informerte om saken i lokalavisen Grenda torsdag.

Kvinnherad kyrkjelege fellesråd har arbeidet for en utvidelse av kirkegården de siste ni årene, uten å vinne særlig gehør. De fleste av de eldre gravene er allerede blitt gjenbrukt.

— Nå haster det svært mye. Det har hastet i mange år, men nå er vi kommet i en prekær situasjon, sier han.

Kvinnherad kyrkje