Rundt 60 bergensere møtte opp for å sin sin mening om kommuneplanens arealdel da byrådet inviterte til åpen dag.

Velforeninger ba om større fortau, grunneiere protesterte mot at tomten deres ble båndlagt til friluftsområder, bekymrede naboer fryktet fortetting, mens andre kjempet for undersjøisk tunnel til Sotra.

Noen bedre? Luft dine ideer her!

– En slik tunnel er et være eller ikke være for Drotningsvik som boligområde. Vi kan ikke få 30.000 biler gjennom bydelen hver dag, sa Per Tore Bø fra organisasjonen «Ja til Sotratunnel».

Aida Hansen i Fløen Vel var opptatt av å hindre høyhus i Møllendal og holde takhøyden på den nye Kunsthøgskolen nede.

Gårsdagens møte var først og fremst for å lytte, og byrådet hadde sitt fulle hyre med å notere ned alle innspillene.

– Vi tar med oss alle innspillene i det videre arbeidet. Fra før har vi fått inn over 400 merknader til arealplanen, så vi har mye å ta fatt i, sa byrådsleder Monica Mæland.

Det er første gang byrådet gjennomfører en slik åpen dag. Oppslutningen var større enn forventet, slik at enkelte måtte stå på gangen da høringen startet.

Byrådet vil om ikke lenge legge frem sin innstilling til kommuneplanens arealdel. Planen skal vedtas av bystyret før sommeren.

FRITT FREM: Arvid Sjøseth var en av mange som ville ha byrådet i tale på den åpen dagen. En fullsatt teatersal fikk legge frem sine ærender for byrådsmedlemmene Lisbeth Iversen, Monica Mæland og Henning Warloe.
rune berentsen