Det sier Gunnar Fløystad, leder for påtaleavdelingen ved Hordaland politidistrikt til bt.no.

Narkorazzia

Mandag morgen satt det 18 personer i politiarresten. Ti av dem sitter på femte døgnet. Det er altfor lenge. Ifølge loven skal ikke siktede sitte mer enn 48 timer før de overflytes til et annet sted. Dette har sammenheng med at forholdene i arresten er svært kummerlige.

Årsaken til at arresten er sprengt denne gang, er den store narkorazziaen mot hybelhuset i Lyder Sagens gate onsdag. Ti utlendinger ble siktet for brudd på narkotikabestemmelsene. Blant annet ble det funnet halvannet kilo hasj, flere hundre gram amfetamin pluss piller og heroin.

— Av de 18 som nå sitter, er de aller fleste utenlandske statsborgere som er mistenkt for kriminelle forhold her i landet, sier Fløystad.

- Er det aktuelt å slippe noen løs?

— Det er kommet begjæring om løslatelse på en av de siktede, og det kan jo skje, men vi håper å unngå det. Vi er i kontakt med Kriminalomsorgen for å forsøke å løse problemet, svarer han.

Ønsker flere plasser

Regiondirektør Per Sigurd Våge ved Kriminalomsorgen er kjent med problemet. Han sier dette:

— Vi forsøker å finne plasser slik at vi kan få overført de siktede som har sittet lengst i politiarresten, men det er ikke enkelt. Kapasiteten er sprengt.

- Hva gjør dere?

— Vi ser om det er mulig å overføre innsatte i Bergen fengsel til åpen soning. Dessuten sjekker vi om det er hjemmel for å løslate innsatte før tiden, det vil si de som snart ferdige med soningen. Til slutt forhører vi oss om det er ledige soningsplasser andre steder i landet, svarer Våge.

Både Fløystad og Våge mener det må bygges flere soningsplasser for å løse det tilbakevendende problemet. Men dette er et politisk spørsmål.

— Løsningen er å bygge flere soningsplasser, sier Våge.