FINN BJØRN TØNDERfinn.tonder@bt.no Styrmannen på MS "Gullhav" kom i fokus her i traktene fordi skipet han førte dundret i fjellveggen på Aareholmen helt nordvest i Grimstadfjorden ved 03-tiden natt til 10. februar i fjor.Bergen byrett har dømt ham til 18 dager bak fengselsmurene. Ikke fordi han var full da skipet braste i fjellveggen.Men fordi han hev innpå en halv flaske brennevin og to flasker pils like etterpå — og sovnet på lugaren. Ved 11-tiden neste dag ble promillen målt til 2,55.Egentlig ville Bergen politidistrikt ha det til at styrmannen var full da selve grunnstøtingen skjedde.Det mente nemlig også kapteinen, som våknet av det forferdelige braket, og fant styrmannen mer enn merkelig. Men Bergen byrett trodde på styrmannens forklaring og sjokk.At han ble lei seg da han ble beordret på lugaren, og dermed trøstet seg med de edle dråper.Det skulle han slett ikke ha gjort. For selv i sovende stilling er en styrmann i tjeneste. I tillegg burde han vite at det kom en dag derpå. Og at han da hadde gjøremål. Dermed ble han felt etter straffelovens paragraf 422, 2, ledd "for som fører av skip forsettlig eller uaktsomt å ha beruset seg under tjenesten eller når denne foresto."