Tall viser også at mange snegler seg gjennom studiene. Etter seks år har bare en tredjedel av samfunnsviterne, medisinerne og humanistene blitt ferdig med utdanningen. Normalt skal dette ta tre-fire år.

Tallene kommer frem i et brev fra administrerende direktør i Forskningsrådet, Christian Hambro, til hovedstyret. Det er bladet Forskerforum som bringer videre tallene.

Et problem med dagens doktorgradsstudium er at det er vanskelig å bli ferdig på normert tid. Studentene opplever derfor at de må ta ekstrajobb for å bli ferdig eller må leve av oppsparte midler. Svært mange som nesten har fullført blir tvunget ut i jobb og blir gående med en uferdig doktorgrad i årevis, skriver Forskerforum.

Mange studenter ombestemmer seg når det gjelder yrkesvalg, blant annet fordi de kommer i etableringsfasen og ser at tid til familie og økonomisk trygghet betyr mye.

Antall avlagte doktorgrader i Norge har økt med over 55 prosent de siste ti årene, fra 415 i 1991 til 645 i 2000. Norge er likevel på jumboplass i Norden når det gjelder forskerrekruttering.