Det viser en fersk undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB). I snitt er 45 prosent av setene til en hver tid i bruk.

Tilsvarende tall for Stavanger er 35 prosent og 37 prosent for Oslo og Akershus.

— Tallene er beregnet ut fra antall passasjerkilomtre og setekilometre. Sånn sett så tyder tallene på at bussene er fullere i Hordaland og Bergen enn andre steder i landet, sier Anders Sønstebø i SSB til NRK Hordaland.

- Dårligere kvalitet

— Betalingsvilligheten er høy for å slippe å ha det trangt. Belastningen ved reisetid er mye høyere hvis man ikke har sitteplass, ifølge våre undersøkelser, sier forsker Nils Fearnley i Transportøkonomisk institutt til nettstedet.

— Andre undersøkelser vi har gjort viser at bare det at bussen er full forringer kvalite-ten, sier forskeren.

— Men tallene fra SSB i dette tilfellet kan også være et tegn på stor effektivitet og at bussel-skapet har truffet markedet godt, sier Fearnley.

På fylkesoversikten topper Hordaland statistikken. Kapasitetsutnyttelsen er på 44 pro-sent, mens tilsvarende tall for Rogaland og Oslo er henholdsvis 32 og 38 prosent. Best plass på bussene er det i Telemark, hvor tallet er 11 prosent.

- Dyrt med sitteplasser

Direktør i Tide, Idar Sylta, vil ikke kommentere om bussene i Bergen er så fulle at det går ut over kvaliteten.

— Men vi har opplevd en trafikkvekst, og om det skal settes inn ekstra busser er en kontinuer-lig vurdering, sier Sylta til NRK Hordaland.

Informasjonssjef i Tide, Kaare Enæs, mener at det er umulig å unngå at ståplassene tas i bruk på bussen i rushtiden.

— Hvis alle skulle hatt sitteplasser, hadde det blitt dyrt. Da måtte enten billettprisene eller de statlige tilskuddene økes, sier Enæs.

- Viser god utnytting

Han er uenig i at statistikken viser at bussene er overfylte.

— Statistikken viser en rimelig god utnytting av den kapasiteten vi har satt inn. Rutetilbudet har truffet etterspørselen, sier han.

Synes du bussene i Bergen er for fulle? Si din mening her!

FLERE TAR BUSSEN: Flere passasjerar tar bussen i Hordaland. Her er det også færrast ledige seter.
Odd Mehus