Alkoholloven blir brutt i økende grad. Det kommer frem i en ny rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

En helg i november 2006 ble det utført testkjøp på 55 skjenkesteder i Bergen sentrum. Ved å benytte skuespillere som spilte svært beruset, ble det testet om den «fulle» gjesten fikk servering.

Resultatene viser at ulovlig skjenking forekommer i stort omfang. I 84 prosent av tilfellene ble den «fulle» skuespilleren servert alkohol. Det er en økning på 21 prosent siden forrige evaluering i 2003. Bare 16 prosent av kjøpsforsøkene endte i serveringsnekt, mot 37 prosent i 2003. SIRUS har utført en lignende undersøkelse i Trondheim, som viser at overskjenkingen ligger på samme nivå der.

– Det er all grunn til å tro at dette også gjelder for andre norske byer, sier Bergljot Baklien som sammen med Hege Cesilie Lauritzen står bak undersøkelsen.

Mer kurs, flere lovbrudd

I samme periode har det vært mer enn en firedobling av ansatte som har fullført kurs i ansvarlig alkoholhåndtering i Bergen.

I 2003 ble kurset obligatorisk for ansatte som jobber ved skjenkesteder som har åpent til klokken tre om natten. Totalt 1200 ansatte har fått opplæring de siste seks årene.

Resultatet er paradoksalt: Desto flere ansatte på kurs, desto mer overskjenking.

– Dette tyder på at kursene er for dårligr. Jeg har selv vært på kurs og sett hvor usedvanlig lite engasjerte kursdeltakerne er. Noen sitter til og med og sover, sier Baklien.

Hun er rystet over at den «fulle» skuespilleren til og med fikk servering på et tidspunkt hvor hun selv ikke klarte å administrere lommeboken, og det endte med at den edru partneren måtte betale for ølen.

– Da er vi på et nivå hvor normene må slå inn. Det virker som om bartenderne ikke har skjønt hvilket ansvar de har, sier Baklien.

Fraskrev seg ansvaret

I en tredjedel av serveringstilfellene ga personalet uttrykk for en tvil som kom den «fulle» gjesten til gode. Det vil si at bartenderen registrerte at gjesten var beruset, men likevel valgte å skjenke.

Bartenderen fraskrev seg ansvaret gjennom kommentarer som «du får en øl, men ikke noe sterkere», eller «du får passe på ham du», til den berusedes edru kompis.

Dette til tross for at personalet har vært gjennom et kurs som nettopp hadde til hensikt å ansvarliggjøre dem.

Hun legger til at tvilen også kan tolkes positivt, ved at det skal lite til for at bartenderen bikker over og sier nei neste gang.

Etterlyser bedre kontroll

Forskerne har ikke noe entydig forklaring på overskjenkingen. En faktor kan være at det er flere skjenkesteder i byen, og at økt konkurranse om kundene fører til mer overservering.

Den viktigste forklaringen ligger i kulturen vår, ifølge Baklien.

– Det er en slags kollektiv aksept for beruselse på utesteder på nattetid, både blant gjestene og de som står bak disken. Personalet har lært at det ikke er lov å skjenke fulle folk, men det er stikk i strid med de uformelle normene, sier forskeren.

Forskerne konkluderer med at det fortsatt er behov for mer og bedre opplæring om overskjenking.

– Man må forandre kursene, som er for lite handlingsrettet i forhold til overskjenking. I tillegg må lovverket håndheves mer effektivt i form av mer og bedre kontroll, sier Baklien.