Frem til 21. august i år ble hele 556 ruskjørere tatt i Hordaland. Det er en kraftig økning fra samme periode i fjor, da 425 tatt for å kjøre i påvirket tilstand. Økningen er på 131 personer, eller om lag 30 prosent.

Økning på nær femti prosent

Av dem som blir anmeldt er det klart flest norske statsborgere. 467 (368) norske statsborgere og 89 (57) utenlandske frem til 21.8.2012. Tallene fra samme periode i 2011 i parentes.

Når er ser på hvilket land de utenlandske russjåførene kommer fra, er det tre land som dominerer: Polen, Litauen og Latvia (se faktaramme).

Til nå i år kommer hele 58 av fyllekjørerne fra disse tre landene. Tilsvarende tall fra 2011 er 40. En økning på nesten femti prosent.

— Kjører med høy promille på uvanlige tider

- Hvorfor mener du flere nå blir anmeldt for ruskjøring?

— En av årsakene er at vi har større fokus på å ta ruskjørere. Vi stanser flere bilister for å avdekke dette. Målet er å ta promilletest at alle som stanses i trafikkontroller. Kontrollene blir også gjort på steder og på tider på døgnet, hvor vi ut fra vår erfaring vet det kjøres i rus, sier leder for trafikkseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon, Jens Kleppe, til bt.no.

- Hvorfor tror du økningen er størst blant folk fra Polen, Latvia og Litauen?

— For det første er det klart flest nordmenn som blir tatt. Selv om det er flere folk fra disse landene her nå, så skiller denne gruppen seg ut. Det er som oftest snakk om alkohol, og de har til dels uvanlig høy promille. Og noen ganger på et tidspunkt på døgnet, som gjør at de lettere avslører seg og folk kontakter oss, sier Kleppe.

Full syklist klokken åtte om morgenen

Mandag morgen kolliderte en syklist med en parkert bil i Klaus Hanssens vei i Bergen. Klokken var åtte om morgenen. Syklisten var polsk og hadde en promille på 2,4.

— Jeg ønsker ikke å henge ut en gruppe spesielt. Dette gjelder overhodet ikke polakker flest, like lite som nordmenn flest. Likevel er det er et faktum at de er godt representert på statistikken, sier Kleppe.

Unge fulle menn

Ser en på kjønnsfordelingen av ruskjørere er 489 menn (373 samme periode i fjor) og 67 kvinner (52).

Aldersfordelingen viser at det i aldersgruppen 18 til 20 år er anmeldt 60 sjåfører. I aldersgruppen 21–30 er det 188 sjåfører som er tatt. For gruppen 31–40 år er tallene 149 til nå i år.

Dette kan tolkes som at det er unge mannlige sjåfører som er det største problemet knyttet til ruskjøring. Den samme tendensen finner en i ulykkesstatistikken.

Hva mener du kan gjøres for å redusere ruskjøringen på veiene?

BARE FLAKS AT INGEN BLE SKADET: Bil braste gjennom gjerde og landet i tingrettens hage på Lofthus. Full polsk sjåfør.
2211-tipser