De to mennene var så "skitfulle" at kapteinen ombord på MS Trelleborg nektet å bli med fergen fra Trelleborg til Sassnittz på den tyske øyen Rügen.. Politiet ble tilkalt for å få fjernet mennene, men de snek seg unna og kom seg inn på MS Trelleborgs togdekk gjennom en åpen luke.

Der har de to kommet bort i en knapp på fergens sporvekslingssystem, med den følge at loko-motivet på et tog som kjørte om bord, sporet av. Ingen passasjerer kom til skade, men MS Trel-leborg måtte pent bli til kai i Sverige til Svenska Järnveger hadde fått toget tilbake på rett spor.

Mennene ble tatt hånd om at politiet og satt i fyllearresten. Nå venter tiltale for alvorlig skade-verk, rapporterer Sveriges Radio og telegrambyrået TT.