Bare rett og rimelig, mente våre finske venner — som nå bor i Bergen.

Ved sosialkontoret var man forståelig nok av en annen oppfatning.

De finske fullemennene - for edru var de slett ikke - tok imidlertid ikke et nei for et nei.

Ifølge Askøyværingen sto duoen hardnakket på sitt, og begynte etter hvert å lage kvalm. Da måtte politiet rykke ut.

Heller ikke det fikk den norske velferdsstatens begrensninger til å demre for finnene. De to pratet seg like godt rett i fyllearresten. Til sist endte skoaffæren med en bot for ordensforstyrrelse.