De aller fleste av de rundt 1500 skoleelevene som var samlet til ball, oppførte seg eksemplarisk. Men som vanlig var det noen få som skilte seg ut med utagerende atferd.

— Det er alltid noen som benytter anledningen til å skeie ut på slike arrangement. Denne gangen var det rundt fem stykker, slik det pleier å være, sier operasjonsleder Asbjørn Andersen ved Hordaland politidistrikt.

En jente og en gutt måtte tilbringe natten i fyllearresten. En annen skoleelev måtte hentes i ambulanse etter en overdose av et ukjent rusmiddel. Ytterligere et par stykker ble kjørt hjem av politiet.