Ifølge politiet kom tankbilen vestfra, og kjørte ut på høyre siden i Mosvingen på E134 rett øst for Etne sentrum.

Ifølge politiet er rundt 1500 liter diesel samlet opp etter ulykken. Det er ikke klart hvor mye som faktisk har lekket ut, men tankbilen har en kapasitet på 3000 liter. Politiet melder at det sannsynligvis vil bli behov for ytterligere sanering av området.

Personbiler dirigeres nå over Støle-Håfoss, mens tungtrafikk må vente. Som et hell i uhellet var det en kranbil med 100 tonn løftekapasitet som ikke kom seg videre. Denne deltok i bergingsoperasjonen.