Kjell Kristensen, forretningsmann og Herdla-entusiast, har i et brev til blant annet Askøy kommune gjort det klart at han trekker seg fra styret i Sambandet Vest AS.

"Vikarierende motiver"

Selskapet ble opprettet for å virkeliggjøre Kristensens drøm om en undersjøisk tunnel mellom Holsnøy i Meland og Herdla på Askøy. Den planlagte veien vil gjøre det mulig for nordhordlendinger å kjøre til Askøy uten å måtte via Bergen sentrum. Med ferge til Øygarden vil sambandet mer enn halvere reisetiden mellom olje— og gassterminalene Mongstad og Kollsnes.

Nå er det full strid om det som er kalt strilenes ringvei. Kristensen mener fremdriften med prosjektet har vært altfor dårlig, og mener dette skyldes "vikarierende motiver" fra andre styremedlemmer. "Dette fremkommer ved at politikk som vedkommer andre prosjekter, slik som Nordhordlandspakken, Sotrasambandet m.fl. har satt målsetningen for Sambandet Vests fremdrift" skriver han.

"Konklusjonen er at dette unike prosjektet blir bremset at at det er ledet av personer med andre hensikter enn å få Tverrsambandet realisert så hurtig som mulig. (...) Derfor trekker jeg meg fra styret i Sambandte Vest AS" skriver Kristensen.

Styreleder Nils Marton Aadland (H), ordfører i Meland, er også sentral i arbeidet med en Nordhordlandspakke. Kristensen stiller derfor spørsmål ved Aadlands habilitet.

— Ingen dobbeltrolle

Aadland avviser at han har en dobbeltrolle.

— Jeg sitter ikke i styret for Nordhordlandspakken, og har aldri gjort det.

- Hvordan opplever du konflikten?

— Det er et faktum at Kristensen har hatt en annen oppfatning av hvor fort det er mulig å realisere Tverrsambandet. Vi andre i styret er også frustrerte over at det tar så lang tid, men slik er plansituasjonen i Norge. Det tar ti år fra man har en plan til man kan få den finansiert. Vi har gjort som generalforsamlingen har bedt oss om, og har fått gode tilbakemeldinger fra eierne, sier han.

Største eier i selskapet er Askøy kommune, som hadde Kristensen som en av sine to styrerepresentanter. Nå må kommunen finne et nytt styremedlem.

Tverrsambandet2.jpg