Han reagerer på at høyskolens ledelse har inngått en hemmelig avtale med studenten som denne oppfatter å være til hans gunst.

— Det skjer uten at studenten må stå til regnskap for det han har gjort. Tvert imot har studenten en opplevelse av at han er den seirende part i saken, noe han også gir uttrykk for. Høyskolens ledelse gir et indirekte signal om at studentens atferd er akseptabel. Det får alvorlige følger for lærernes rettssikkerhet, sier Seeberg.

Bergens Tidende har vært i kontakt med studentens advokat, Johan Eide. Han opplyser at saken ved lærerhøyskolen er løst på en for klienten tilfredsstillende måte. Han opplever ikke at det er noen konflikt med høyskolen. Utover det vil verken han eller hans klient uttale seg om saken.

Heller ikke høyskoledirektør Nils Mæhle ønsker å uttale seg om saken.

— Jeg er bundet av den avtalen vi har inngått med studenten, sier Mæhle.