Bilistene skjønte imidlertid situasjonen og stoppet opp for å slippe puljer med biler opp og ned. Slik unngikk de en ulykke.

Fra syvtiden og halvannen time fremover hersket det fullstendig kaos på den halvannen kilometer lange veien mellom Vågsbotn og Haukås. Lastebiler kom skjenende nedover på tvers. Biler var i grøften, men kom seg opp igjen.

En buss laget trafikkork da sjåføren bestemte seg for å legge på kjetting før den sneglet seg oppover bakken. En annen bussjåfør bestemte seg for at han ikke ville videre. Han stoppet på toppen av bakken og ringte politiet, som ga beskjed om at veien måtte saltes. Mens saltingen pågikk, ble veien stengt og det dannet seg køer på begge sider.

Det er knapt to måneder siden to biler kolliderte på dette strekket.

— Ulykken er bare en av mange som kunne ha vært unngått dersom Eikåstunnelen var blitt realisert, sa Robert Tofting i Veikomiteen for Eikåstunnelen til Bergens Tidende i januar.

I går var han like fortvilet:

— 15.000 biler kjører forbi her hver dag. På det smaleste er veien fem meter. Det er ikke fortau eller sykkelsti.her. Når det er så glatt som i dag, er Europaveien, som den kalles altfor dårlig.

Eikåstunnelen ville ha redusert strekket med rundt en halv kilometer.

KLINKIS: Ikke rart mange biler rett og slett valgte å stoppe helt opp i går. FOTO: ROBERT TOFTING