— Snakk med min advokat, sier mannen til BT etter at vi forteller at han ikke vant frem med sin anke i Gulating lagmannsrett.

Det var i oktober i fjor at den da 19 år gamle bilføreren ble stanset på Fjøsanger etter å ha blitt målt til 119 kilometer i 50-sonen.

I bilen satt tre passasjerer. Politiet kom for å snakke med ham, men da ga han gass og stakk av.

Fire år uten sertifikat

Kort tid etter ble han fanget opp av en fotoboks i Fløyfjellstunnelen. Der ble han målt til en fart av 191 kilometer i timen.

Politiet fant frem til ham i ettertid og kom til arbeidsplassen hans. De fratok ham førerkortet. I Bergen tingrett tilsto mannen det grove lovbruddet.

Han sa at det var passasjerene som hadde bedt ham gi gass da han stakk av fra politiet.

Han ble dømt til 75 dager i fengsel og mistet sertifikatet i fire år. Han mente straffen var for streng, ettersom han valgte å ta en tilståelsesdom i retten.

Det belønnes som hovedregel med lavere straff.

— Grovt ansvarsløs

Mannen mente han ikke fikk dette og sa videre at han var lovet lavere straff av politiet. De på sin side avviste dette.

Men lagmannsretten er enig med Bergen tingrett. Tap av førerkort i fire år er ikke mer enn han må tåle, mener lagmannsretten.

Nå har lagmannsretten behandlet den unge bilførerens anke. Kjøringen fremstår samlet sett som grovt ansvarsløs, og det foreligger ikke noe åpenbart misforhold mellom de straffbare forhold og den utmålte straff, mener lagmannsretten.

Synes straffen er for hard

— Min klient har erkjent de faktiske forhold og er enig i at han handlet uansvarlig. Han opplever imidlertid at han straffes langt hardere enn andre som det er rimelig å sammenligne seg med, sier Erling Hansen i advokatfirmaet Sølverud.

— Jeg synes det er svært spesielt at BT får dommen før den er forkynt for oss, legger han til.