Det er utbyggingsplanene for Mindemyren som er kimen til uenigheten mellom byrådspartiene og opposisjonspartiene i bystyret i Bergen.

— Jeg oppfatter at byrådet presser byrådspartiene til å kjøre denne saken gjennom, sier Geir Dale (Ap) til BT.

Torstein Dahle: Bystyret er umyndiggjort

BT skrev for over ett år siden om de kraftig forsinkede planene som lå hos kommunen. Enorme utbyggingsprosjekter har stått på stedet hvil i årevis ved Mindemyren i påvente av at kommunen skal lage en helhetlig plan for området. Utbyggere som NRK, Tine, Bir, Frydenborg Eiendom AS, FAV-gruppen og Rema 1000 er blant dem som har ventet på planene.

Brukte lang tid

Opprinnelig skulle fagetaten gjøre saken ferdig og levere den til byrådet i første halvår av 2011. Da BT skrev om den i fjor januar var den fremdeles ikke levert. Senere på våren ble den oversendt byrådet, hvor den er blitt liggende.

Denne uken skulle bystyrepolitikerne i byutviklingskomiteen endelig behandle saken fra byrådet. De skulle gjennomgå og eventuelt godkjenne premissene. Men en samlet opposisjon mente den var for dårlig utredet, og ville blant annet på befaring i området før de avgjorde plansaken.

Det nektet byrådspartiene.

— Dette er to veldig store og tunge saker, og det er veldig mange detaljer i dem. Utbyggere fra FAV-gruppen har vært på deputasjon i komiteen og mente den hadde godt av å bli utsatt. Den burde bearbeides mer, sier Dale.- Hva konkret ville dere se på?

— Det handler om forhold rundt antall parkeringsplasser, og trafikkavviklingen i området. Planene i seg selv er gode totalt sett, men det er detaljer vi mente vi burde se nærmere på.

Brøt avtale

Dale påpeker at det er en uskreven regel i komiteen at dersom en samlet opposisjon ber om befaring, så får man det.

— Så opplever vi isteden at byrådspartiene, med én stemmes overvekt, presser gjennom saken. De vil ikke engang tilkjennegi hva som er hastemomentet her. Det er svært uheldig at byrådet presser gjennom behandling av saken.

Dale mener behandlingen av saken går på demokratiet løs.

— Byrådet må legge frem saker for bystyrepolitikerne så vi får behandlet dette på en skikkelig måte, og ikke slik hastebehandling som dette. Da blir komiteen kun et sandpåstrøingsorgan.

Komitéleder Dag Skansen (H) mener det er flere hensyn som tilsier at de ikke kunne gå på befaring i denne saken.

— For utviklingen av området sin skyld så gjelder det å få hast på planen, vi kan ikke tape noe tid.

Vil ha nye regler

Skansen vedgår at det er en uskreven regel som gir opposisjonen rett til befaring.

— Men i dette tilfellet kunne vi ikke det.

— Hvorfor ikke?

— Fordi planene allerede har brukt veldig lang tid.

— Er det da noe makt i bystyret?

— Vi mener det ikke er reell begrunnelse for å utsette planene bare fordi man vil gå og se der oppe. Dette er et kjent område.

Komitélederen vedgår at det er et paradoks at planer som man bruker over ti år på å få frem, plutselig får et hasteelement over seg når bystyret skal vedta dem.

— Det er spesielt at vi har disse gamle planene som lever lenge uten å få en beslutning, og så legger byrådet sakene frem og mener de ikke skal ha noe utsettelse.

Høyrepolitikeren tar selv til orde for å endre på regelverket. I dag får ikke bystyrepolitikerne saken i hendene før etter den har vært på høring og byrådet har påført sine siste endringer.

— Vi bør komme inn i sakene samtidig som de sendes ut på høring. Dermed kan komiteen bruke god tid på å komme med innspill til planene.

UENIGHET: Utbyggingsplanen for Mindemyren skaper konflikt i byutviklingskomiteen i Bergen bystyre. Etter å ha ventet på planene i årevis, fikk de plutselig et hasteelement over seg da bystyrepolitikerne skulle gi sitt godkjentstempel. Opposisjonen ville ha befaring, men fikk det ikke. Arkivfoto: Vegar Valde