— Vi trenger et tilbud som ligger mellom å bo hjemme og på sykehjem. Derfor foreslår vi å bygge 150 nye omsorgsboliger med full service. Dette er en nyvinning jeg har stor tro på, sier byråd for helse og omsorg, Trude Drevland (H).

— Hva da med eksisterende omsorgsboliger som er mye bolig og lite omsorg. Hva med service der?

— Der har vi funnet penger fra 2009 til å få på plass igjen bemanningen, slik meningen var, svarer Drevland.

Lenge å vente

Det blir lenge å vente på neste generasjons omsorgsboliger, som det blir med storparten av investeringene i omsorgssektoren. Først i 2011 tas de første 50 boligene i bruk. De neste 50 kommer i 2012 og ytterligere 50 i 2014.

Også sykehjemsutbyggingen forsinkes. Bystyret bestilte to nye sykehjem innen 2011. Men bare ett - Fyllingsdalen sykehjem - vil stå ferdig i tide.

Det neste sykehjemmet skal stå ferdig i 2014, tre år senere enn vedtaket tilsier.

Det samme skjer med boligene for utviklingshemmede. Først i 2014 vil utbyggingen av i alt 225 boliger være ferdig. Bystyret ville ha dem innen 2011.

Flere hender i hjemmene

Byråd Trude Drevland viser til kommunens økonomiske rammer og økte byggekostnader:

— Bystyret har veldig mange ambisjoner, men vi har vært nødt til å dra utbyggingene ut over lengre tid for å få råd til dem alle.

Forsinkelser, til tross: Byråden er fornøyd med sitt muligens siste budsjett.

— Vi kan alltid ønske oss mer. Vi har fått påpekt behovet for økt bemanning på sykehjemmene, mens vi legger hovedtyngden av den økte bemanningen til hjemmesykepleien, sier Drevland og legger til:

— Så får vi se hva den nye byrådet og bystyret vil tilføre.

Hjemmesykepleien skal få 60 nye stillinger neste år og 25 flere stillinger hvert år fra 2009.

Flittige damer

Drevlands nye fullserviceboliger er inspirert av hva byråden har sett i Solheimsgaten. Solheim alderspensjonat har en førsteetasje med kafé, arbeidsstue og møteplasser for både beboere og nærmiljø.

I går var mandagsklubben samlet i Solheimsgaten, slik den har vært hver mandag og torsdag i årevis.

— Mange av oss som sitter her har gått på mandagsklubb i 20 år, forteller Jenny Ulvesæter.

Rundt bordet nikker mandagsklubben over strikketøyene. Flere benytter anledningen til å si byråden noen sannhetens ord om bybane, bompenger og annet som opptar voksne damer.

Så minner de om at alderspensjonatet ønsker seg kokken tilbake.

— Vi får se hva vi klarer neste år, er det forsiktige løftet fra Drevland.

MANDAGSKLUBBEN: Hver mandag og torsdag møtes damene i mandagsklubben på Solheim alderspensjonat. I går fikk Lillian Helgesen (til h.) og Jenny Ulvesæter selskap av byråd Trude Drevland, som ønsker å bygge 150 nye omsorgsboliger tilknyttet fullservice eldresentre.
Silje Katrine Robinson