Hansa-konflikten nådde sitt foreløpige klimaks da Gulating lagmannsretts dom falt i går ettermiddag. Verken de åtte tidligere ansatte eller advokatene deres var forberedt på at bryggeriet skulle få medhold på alle punkter.

Deres reaksjoner var i går preget av regelrett vantro.

— Jeg er både skuffet og overrasket. Disse beskyldningene kan ikke min klient leve med, derfor vil jeg anbefale ham å anke til Høyesterett, sier advokat Per Magne Kristiansen. Advokatene til de åtte vil samles i løpet av kort tid for å diskutere strategien videre.

- Blander sakene

De åtte sakene er vidt forskjellige i omfang av de påståtte tyveriene. Ifølge Hansa har de tidligere ansatte begått alt fra systematiske palletyverier av øl eller tomflasker, til å snike til seg noen flasker feilvarer, såkalt «brekk» eller «skrapøl».

Allerede nå er det klart at flere av dem vil angripe det faktum at lagmannsretten behandlet alle sakene samlet i stedet for hver for seg, slik det ble gjort i byretten.

— Dommen bærer preg av sammenblanding av sakene og manglende individuell behandling. Sakene burde helt klart vært behandlet enkeltvis, mener advokat Bjørn Lillebergen.

Det samme mener forbundssekretær Eystein Gaare i Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), som er fagforeningen til de åtte oppsagte.

— Vi mislikte sterkt at alle saken ble slått sammen til én stor, men det er jo opp til retten å bestemme, sier Gaare.

Trakk påstandene i retten

Forbundet har hele veien støttet medlemmene sine i saken mot Hansa, har også tatt på seg å betale saksomkostningene på over 1,3 millioner kroner som bryggeriet er tilkjent fra de åtte oppsagte.

Forbundssekretæren legger likevel ikke skjul på sin misnøye med utfallet.

— Denne dommen er avsagt med en svært spinkel begrunnelse, mener Eystein Gaare, og sikter til det faktum at retten mer eller mindre baserer hele sin avgjørelse på forklaringen fra ett eneste vitne: Mannen som ble tatt på fersken og deretter tystet på arbeidskollegaene sine.

— I retten sa denne mannen at det han forklarte om kollegaene sine til Crifo, ikke er riktig. Likevel har lagmannsretten lagt Crifo-forklaringen hans til grunn. Det reagerer jeg veldig på, sier advokat Per Magne Kristiansen.

Tror dommen blir stående

Hansas sakfører, advokat Bernt Jacop Pettersen, var naturlig nok strålende fornøyd med utfallet i lagmannsretten.

— Dommen er som jeg hadde forventet. Vi syns det er veldig hyggelig at lagmannsretten deler vår vurdering av de åtte sakene. Det er jo et ganske drastisk skritt å gå til oppsigelser av ansatte for påståtte tyverier, så det var veldig betryggende å se at vi fikk medhold i retten, sier advokat Pettersen.

Han er overbevist om at eventuelle anker fra det åtte oppsagte ikke vil føre frem og at dagens dom blir det endelige punktum for Hansa-konflikten.

— Teoretisk kan dommen ankes, men det er sjelden at Høyesterett behandler saker hvor vitneforklaringer utgjør hovedtyngden av bevis, slik som i denne saken. Derfor tror jeg dommen vil bli stående, sier Pettersen.