Det har Gulating lagmannsrett avgjort i dag.

Strålende fornøyd

Advokat Bernt Jacop Pettersen, som var prosessfullmektig for Hansa, er strålende fornøyd med dommen.

— Dommen er som jeg hadde forventet, sier Pettersen.

— Vi syns det er veldig hyggelig at lagmannsretten deler vår vurdering av de åtte sakene. Det er jo et ganske drastisk skritt å gå til oppsigelser, så det er veldig betryggende å se at vi får medhold i retten, sier advokat Pettersen.

Han er overbevist om dagens dom er det endelige punktum for Hansa-konflikten.

— Teoretisk kan dommen ankes til Høyesterett, men det er sjelden den behandler saker hvor bevisene hovedsaklig baserer seg på vitneforklaringer, slik som i denne saken. Derfor tror jeg denne dommen vil bli stående, sier Pettersen.

- Meget skuffet

— Jeg er selvfølgelig meget skuffet på min klients vegne, sier advokat Egil Jordan.

Han representerer en av de to som fikk oppsigelsene kjent ugyldig i byretten, men som nå tapte i lagmannsretten. Jordan vil ikke uttale seg mer om domspremissene før han har diskutert utfallet med sin klient. Flere andre advokater har allerede rådet sine klienter til å anke.

— Utfallet var svært skuffende. Jeg hadde trodd at retten ville nyansert mer mellom de forskjellige sakene. Jeg har anbefalt min klient å gå til Høyesterett med sin sak, sier advokat Aksel Kayser.

Måtte gå på dagen

I slutten av august startet rettssaken, der åtte sparkede Hansa-ansatte startet kampen for å få jobbene sine tilbake.

De åtte måtte gå på dagen i januar 2000, etter at Hansa mente de hadde stjålet øl fra bedriftens anlegg på Kokstad.

Hansa-ledelsen bygger sine bevis på en rapport fra etterforskningsbyrået Crifo, med privatetterforsker Harald Olsen i spissen. Crifo overvåket anlegget på Kokstad etter at det ble avdekket stort svinn. Én ansatt ble tatt på fersken. Han navnga en rekke kolleger som han påsto sto bak tyveri av pallevis med øl.

Politiet henla sakene mot de åtte tidligere bryggeriarbeidere. Alle bestemte seg for å gå rettens vei for å få tilbake levebrødet sitt.

I tillegg til å få jobbene sine tilbake krevde de åtte tidligere Hansa-ansatte økonomisk erstatning og oppreisning.

Det var satt av fem uker til ankesaken i Gulating lagmannsrett. Rettsbehandlingen fant sted i det gamle IOGT-huset ved Bergen kino.

bt.no kommer tilbake med mer.