Det slår Fylkesmannen i Hordaland fast.

Kommunestyret i Meland vedtok før jul at de 15 skoleelevene som skal begynne på Vestbygd skole til høsten må flytte til Sagstad skole på Frekhaug, fem-seks kilometer unna. Nynorsk er hovedopplæringsmål i Meland kommune

Vi føler oss rett og slett diskriminert i Meland. De lokale skolemyndighetene prøver å stikke alle slags kjepper i hjulene for oss. De trenerer rettighetene vi har til å få opplæring på bokmål, sa Anita Høgquist til bt.no i februar. Hun er talskvinne for «bokmålsforeldrene» ved skolen.

Får støtte

Men skolemyndighetene og kommunestyret i Meland mente det ikke var plass og råd til flere bokmålsklasser på Vestbygd skole, hvor barna hører til. Derfor ble det bestemt at neste års bokmåls-førsteklassinger må flyttes til Sagstad skole på Frekhaug. Dette selv om foreldrene med opplæringsloven i hånd kan kreve at klassen blir delt.

— Vi har heller aldri fått til å legge frem vår sak for formannskapet eller kommunestyret, fordi politikerne i praksis tok avgjørelsen mens var de på tur til Voss, sa Høgquist.

Nå deler altså Fylkesmannen i Hordaland foreldrenes syn. I sin vurdering peker Fylkesmannen på alle har rett til å gå den skulle som ligger nærmest hjemmet. Det går ikke an å gjøre unntak fra Opplæringsloven. Loven slår fast at er det mer enn 10 elever i en klasse som ønsket opplæring på at et annet mål enn det som er kommunens hovedmål, skal elevene deles i en egen gruppe.

Mange innflyttere

Skolen er nærmeste nabo til et av de store utbyggingsområdene i Meland, hvor det er mange innflyttere.

Fra høsten har 15 foreldrepar meldt fra om at de ønsker at barna deres skal ha bokmål som opplæringsspråk. Ti barn skal ha nynorsk. I år er det bokmålsklasser fra første til fjerde klassetrinn på skolen. Men fra neste skoleår har ikke skolen plass til å dele første klassen i to.

Flyttingen ville innebært at førsteklassingene må fraktes med buss fem-seks kilometer hver vei til og fra skolen

  • Det er en altfor lang vei for seksåringer, mener foreldrene. De er også bekymret for at førsteklassingene skal føle seg utenfor i hjemmemiljøet som følge av flyttingen. Mange har søsken og kamerater som allerede går på Vestbygd skole.

Hva mener du om vedtaket? Si din mening her.