• Jeg har ikke fått noen signal om at fylkesmann Lars Sponheim har gått utenfor sitt mandat. Han har full ryggdekning fra meg, sier statsråd Rigmor Aasrud, Sponheims øverste sjef.

Torsdag var fornyings-og administrasjonsminsteren på signingsferd i Bergen og Hordaland. På programmet sto også en arbeidslunsj hos Statens mann i fylket.

Her tok BT opp spørsmålet om den ampre tonen mellom fylkesmannen og den politiske ledelsen i Bergen kommune. Også Bergen Næringsråd har vært kraftig irritert på den nye fylkesmannen i Statens Hus.

Men Sponheim har intet å frykte, sjefen står støtt bak ham.

— Det vil alltid være slik at kommuner blir irritert når Fylkesmannen kommer med sine innvendinger. Det husker jeg fra min egen tid som ordfører, sier Aasrud til bt.no.

— Jeg ser faktisk ikke for meg den dagen da det ikke vil være konflikt mellom Fylkesmannen og kommuner, sier statsråden.

Biler og parkering

Det er luftsituasjonen i Bergen og den økende bruken av privatbiler som har fått Fylkesmannen til å si ting den politiske ledelsen i byen ikke har likt.

Sponheim har sagt at det i fremtiden ikke bør bygges flere privat parkeringsplasser, og at det bør brukes sterkere lut for å begrense biltrafikken inn til byen.

Onsdag brukte han anledningen til å orientere statsråden om både luftsituasjonen i Bergen og de tiltak han har tatt til orde for.

Flest dispensasjoner

Fra sjefen var det bare godord å høre. Hennes svar på de fleste av utfordringene er planlegging. Nøye gjennomarbeidete planer som sikrer demokratisk medvirkning fra folk og brukere.

Sponheim fortalte sin sjef at Hordaland er det fylket i Norge som har desidert flest dispensasjoner fra kommunale planer. Det gjelder særlig bygging i strandsonen og såkalte LNF-områder. Dette er en kjent sak på Vestlandet, men virket ukjent for statsråden.

Hennes svar var også her at gode planer løser de fleste konflikter, eller rettere sagt, unngår dem.