I hundretall ble kommuneansatte flyttet ut i bydelene. Hver bydel fikk sitt styre, sin oppvekstsjef, omsorgssjef, økonomisjef og bydelsdirektør, for å nevne noen. 104 lokalpolitikere ble satt til å styre de åtte bydelene.

Nærhet og lokaldemokrati var målet ved inngangen til et nytt årtusen i Bergen.

— Jo da, det var mye god jul, godt nytt år og gode ønsker. Men i handling ble ikke reformen fulgt opp, sukker bydelsleder i Bergenhus Tore Lervik (Ap) i bystyrets pause. Han føler seg overstyrt og som den som er satt til å administrere den store pengenøden.

- Politisk, bare tull

Nå blåser det et blått lys for, i alle fall den politiske delen av reformen. Men først skal LOS-senteret evaluere den.

— Administrativt har reformen noe for seg. Slik jeg opplever Fyllingsdalen er avstanden mellom administrasjon og tjenesteytere blitt kortere, og vi får mer tjeneste ut av pengene. Politiske er det bare tull, sier Einar Kaarbø (H), leder for Fyllingsdalen bydelsstyre.

Han sier bystyret styrer 99,5 prosent av budsjettene i bydelene.

— Bystyret kan klare å ta den siste halve prosenten uten at det hadde vært et demokratisk savn for noen. Og når noen trekker frem åpen halvtimen i begynnelsen av hvert bydelsmøte som viktig for demokratiet, så vil jeg kalle det et lavterskel tilbud for notoriske kverulanter.

Ble sultefôret

Erling Mjelde (Ap) i Arna forbereder begravelsen.

— Denne reformen overlever ikke. Vi er i ferd med å skru til de siste skruene i kistelokket.

Partifellen i Laksevåg, Bente Krokeide vil vente til resultatet av evalueringen er klar før hun gjør seg opp noen endelig mening.

— Hadde vi hatt det romsligere økonomisk så hadde vi hatt større innflytelse, tror hun.

Arvid Blommedal (Frp) i Åsane er nådeløs i sin kritikk av bydelsstyret.

— Det eneste vi har fått makt til er å gjennomføre nedskjæringer. Bydelsreformen bør ikke overleve, mener han.

Mer og mer skeptisk

Hilde Onarheim (H) i Fana er ikke sikker på om bydelsreformen har livets rett, selv om også hun mener det har skjedd mye bra på den administrative siden. I forhold til det politiske lokalstyret er hun mer skeptisk.

— Jeg var veldig positiv til å begynne med, men jeg er blitt mer og mer skeptisk. Vi får store flotte planer fra bystyret, men får ikke penger. Vi er blitt gisler.

Trygve Birkeland (KrF) i Ytrebygda mener reformen har livets rett.

— Bydelsstyrene er gode på å komme nær løsningene. Har vi en modig administrasjon og modige politikere kan vi finne løsninger på vanskelig økonomiske problemer som er bedre enn om de ble laget sentralt.

Birkeland mener bydelsreformen har ført med seg et økende politisk engasjement.

— Det mener jeg det er verdt å betale noen millioner for.

DE FØRSTE BLE DE SISTE: Ingen av byens bydelsledere har stor tro på at bydelsreformen overlever en evaluering. Tore Lervik (første rekke fra venstre), Arvid Blommedal, Bente Krokeide, Einar Kaarbø. Bakerst fra venstre Trygve Birkeland, Hilde Onarheim og Erling Mjelde.
FOTO: TOR HØVIK