— Det vil bety mye for Tina. Hun har hele tiden sagt at hvis det er én ting hun ville gjøre før hun forlater denne verden, så er det å få belyst disse problemene, sier Asbjørn Østdahl.

Han er ektemann til dødssyke Tina Myhrstad, som i gårsdagens BT fortalte om hvordan hun uforvarende ble utmeldt av folketrygden og dermed mistet retten til sykepenger, uføretrygd og fødselspenger etter å ha jobbet i London i vel halvannet år.

Les også: Jussprofessor støtter familien

Nå er paret hjemme i Norge igjen med sin ett år gamle datter, og Tina Myhrstad ligger på Haukeland Universitetssykehus.

Medlemskapet tilbakeføres

I ett år har familien kjempet mot en behandling de har opplevd som urettferdig og belastende.

Etter at BT fattet interesse for saken, ga NAV imidlertid raskt nye signaler.

Les også: Frp vil ha Vær Varsom-plakat for byråkrater

— Sosionomen på sykehuset fortalte meg at NAV nå har gått med på at min kone skal tilbakeføres til norsk folketrygd for den perioden hun jobbet i London, forteller Asbjørn Østdahl.

— Jeg kan bekrefte at det stemmer. Tina Myhrstad får nå tilbakeført medlemskapet i folketrygden, sier Hilde Olsen, direktør for pensjon og ytelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Olsen poengterer kompleksiteten i slike saker, noe som forlenger saksbehandlingstiden.

— Vi må ha kontakt med utenlandske myndigheter, og da tar det tid.

Den nye avgjørelsen åpner for at Tina Myhrstad får de trygdeytelsene hun har rett til.

- Vanskelig å møte NAV

Ektemannen er lettet over NAVs nye avgjørelse, men synes det er rart at det må medieoppmerksomhet til.

— Møtet med NAV har vært utrolig vanskelig. Vi er muligens over gjennomsnittet ressurssterke, men jeg kan bare forstille meg hvordan det må være for dem som er alvorlig syke og ikke har familie og venner til å hjelpe seg. De må ha det tungt og vanskelig, sier han.

Selv om konen ikke er levnet noe håp av legene, har ikke Asbjørn Østdahl gitt opp.

— Fokuset mitt nå er å søke etter andre behandlingsmetoder. Jeg snakker med ekspertise i London, og har kontakt med Radiumhospitalet i Oslo. For Tina vil jo ikke dø. Hun vil leve.

FÅR HJELP: Dødssyke Tina Myhrstad. Her sammen med ektemannen Asbjørn Østdahl.
Høvik, Tor