— Kjempebra! Vi har fått det vi søkte om. Nå kan vi drive videre som før, både med tanke på bemanning og innhold, sier Ingunn Seim, leder for Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) i Bergen.

Dette er rehabiliteringsopplegg som rusmisbrukere kan dømmes til, i stedet for å sone i fengsel. Ordningen har kunnet vise til gode resultater, med lite tilbakefall til ny kriminalitet.

Ønsker seg flere

Frem til juletider i fjor var det imidlertid stor usikkerhet rundt driften av narkoprogrammet i 2010. Årsaken var at Kunnskapsdepartementet (KD) ikke hadde gitt klare signaler om pengestøtte.

Muntlig tilsagn om penger kom like før nyttår, og nå er altså pengebeløpet klart.

Millionen fra KD vil blant annet gå til skole, kursing og sysselsettingstiltak for rusmisbrukerne. De ansatte i narkoprogrammet mener dette er en viktig del av rehabiliteringen.

— Og vi får fortsatt råd til en egen opplæringsrådgiver, sier Seim.

Nå ønsker hun seg flere inn i narkoprogrammet.

— Vi har kapasitet. Vi håper både politi og forsvarere er klar over tilbudet vi kan gi. Og så har vi selvfølgelig en jobb å gjøre med å markedsføre oss selv enda bedre.

Uklart etter 2010

Narkoprogrammet, som finnes både i Bergen og Oslo, er inne i siste året av et femårig prøveprosjekt. Ifølge Seim er det uklart hvordan tiltakene skal drives videre etter 2010.

— Vi planlegger med at driften skal fortsette som i dag. Mange i programmet er jo allerede dømt til rehabilitering som skal vare ut 2012. De må få avsluttet behandlingen, sier ND-lederen i Bergen.

Hun mener den politiske vinden blåser i deres retning.

— Det legges stor vekt på å finne alternativer til fengsel. Men vi mangler en endelig avklaring på hva som skjer med oss videre.

FÅR RESULTATER: Ingunn Seim, leder for Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) i Bergen, har vist gode resultater med sitt narkotikaprogram. Arkivfoto: Trond Nygard Sture