Dette ønsket blir Bergensregionens innspill til Nasjonal Transportplan 2010-19, som skal rulleres av Stortinget i 2009. Og med dette ønsket følger en klar oppfordring til staten om å ta ansvar og bidra økonomisk på en helt annen måte enn det som har vært tilfelle hittil.


Leserne diskuterer: Bompenger og trafikk

Det vises da bl.a. til Nordhordlandsbrua og Askøybrua, to milliardprosjekter der praktisk talt hver krone er betalt av bilbrukerne.

I går sluttet byrådet i Bergen seg til det høyeste ambisjonsnivået for utbyggingen av et transportsystem med kollektivtraseer, ringveier og tilførselsveier slik det er beskrevet i Transportanalysen for Bergensområdet. Prislappen er beregnet til 37 milliarder kroner over 20 år. (BT 14. mars). Dette bifalles ventelig av et flertall i bystyret, der saken behandles 26. mars.

Diskuterer ikke finansiering

Transportanalysen inneholder også forskjellige modeller for hvordan dette kan tenkes finansiert. Bl.a. ser man for seg at 29 milliarder av de 37 milliardene må samles inn gjennom bompenger dersom staten ikke øker sine bevilgninger til regionen ut over dagens nivå.

Men byrådet i Bergen har i denne omgang ikke gått inn i noen diskusjon om ulike finansieringsmodeller.

Det vi gjør, er å fremvise hva som er behovet for hele Bergensregionen. Prisen på det er beregnet til 37 milliarder kroner. Bergen går inn for at alle kommunene i regionen samler seg om en Bergensregionpakke som et felles innspill til rulleringen av Nasjonal Transportplan 2010-19. Så blir vårt spørsmål til staten: — hva gjør dere med dette? sier byrådsleder Monica Mæland til Bergens Tidende.

Både Monica Mæland og byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, er klar over at de har en formidabel jobb foran seg når de skal forsøke å vinne gehør sentralt for sterkere statlig engasjement i veibyggingen vestpå.

De første som blir «overfalt» er Hordalands-benken på Stortinget.

Enighet blant naboene

Tanken om en Bergensregionpakke vinner også frem i de mest berørte nabokommunene. Både Lindås-ordfører Tove Brandvik, Ap, og ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik, Sp, i Meland slutter seg til en samordning av samferdselsbehovene i hele regionen. I mellomtiden jobbes det videre med den såkalte Nordhordlandspakken, som skal bli en del av den store helheten.

Også på Sotra jobbes det videre med Sotrasambandet.

Det vi er mest opptatt av, er at Sotrasambandet kommer så tidlig som mulig i utbyggingsperioden, sier ordfører i Fjell, Jan Utkilen.

Derfor går sotraværingene høyst sannsynlig inn for det mest ambisiøse målet i transportanalysen, med fullføring av hele tiltakspakken innen 2030. I det opplegget er Sotrasambandet satt opp fra 2014 til 2018.

Uvilje mot bompenger

På Askøy har formannskapet med knappest mulig flertall, 6 mot 5, sluttet seg til målene i transportanalysen. Ikke uventet er det utbredt uvilje på Askøy til nye år med bompenger. Denne skepsisen gis det uttrykk for i vedtaket fra formannskapet.

Vi understreker at det er statens ansvar å sørge for utbygging av riksveinettet i landet. Vi gjør også oppmerksom at vi nettopp har avsluttet en lang periode med bompenger, og at staten bør ta hensyn til dette. Askøyværingene har betalt inn et milliardbeløp for Askybrua, og dette bør regnes til vår fordel, sier fungerende ordfører i Askøy, Øystein Holmelid, KrF, til Bergens Tidende.

FAKSIMILE AV BT: Hovedoppslaget i Bergens Tidende onsdag 14. mars om bompengepakke på 37 milliarder kroner.