• Styreformann Jan Oddvar Gjerde i kommunens næringsselskap, som for øvrig er leder av Os Høyre, pantsatte kommunal eiendom, uten å innhente tillatelse fra formannskapet.
  • Brannetaten i Os gikk god for den branntekniske standarden, mens et eksternt konsulentselskap påpekte mangler. I ettertid har manglene påført kommunen ekstraregning på rundt 800.000 kroner.
  • Salget av Os Næringspark til et selskap der Frp-politiker Espen Aspenes er sentral, skjedde med ekspresstempo sommeren 2000. I ettertid påstår de som godkjente salget at viktige opplysninger ble fortiet.

Dyrt forbehold

I går måtte ordfører Terje Søviknes (Frp) tåle kritikk både fra støttespillere og opposisjon da temaet Os Næringspark ble reist i formannskapet.

Forviklingene rundt hussalget til Søviknes' partifelle skyldes at kommunen i salgskontrakten påtok seg ansvar for å utbedre alle branntekniske mangler.

I ettertid har det forbeholdet vist seg å koste selgeren rundt 800.000 kroner. Da regningene for brannutbedringene strømmet på, trengte næringsselskapet Kommunebygg Os AS penger. Det igjen ble løst med kassakreditt sikret i kommunal eiendom.

Brev fra varaordfører

På ordførerens bord lå et brev fra varaordfører Lisbeth Axelsen (H) der hun ber om forklaring på hvorfor det kommunale næringsselskapet har tatt pant i kommunens eiendom Lyngheim uten at verken formannskapet eller kommunestyret har behandlet saken.

— Jeg må innrømme at jeg ble ganske bestyrtet da jeg oppdaget dette, sa Axelsens og viste til pantsettelsen som var undertegnet av styreformann Jan Oddvar Gjerde i Kommunebygg Os AS.

Kommunen overtok for to år siden eiendommen Lyngheim fra næringsselskapet, men formalitetene rundt grunnbok og skjøte ble ikke gjennomført.

Etter Axelsens mening hadde næringsselskapet med denne pantsettelsen gjort seg skyldig i brudd på kommuneloven. Loven forbyr kommunen å pantsette eiendommer som sikkerhet for ekstern virksomhet.

Lovet ny gjennomgang

Dette hadde kommuneadvokaten likevel langt på vei godkjent, hevdet Søviknes overfor formannskapet i går.

— Siden grunnbokshjemmel lå igjen i næringsselskapet snakker vi egentlig om et delt eierskap. Kommuneloven er ikke brutt, men pantsettelsen skulle vært formelt godkjent av formannskapet, medgikk Søviknes.

Gårsdagens runde om eiendomssalget endte med et løfte fra rådmann og ordfører om at salget og brannutbedringen skal opp som eget tema i formannskapet. Allerede i går ble det klart at det kan ende med full gransking i kontrollutvalget.