MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bergens-tidende.noFor partiet er det blitt et dilemma at opprøret i Oslo ble slått så hardt ned på, mens det i Hordaland har fått blomstre. På et fylkesstyremøte i morgen ettermiddag blir mulige reaksjoner mot opprørerne og Søviknes sine utfordrere tema. Håper Hordaland rydder Så vidt Bergens Tidende har grunn til å tro håper partiledelsen å slippe å reise suspensjons— eller eksklusjonssak mot enda flere partimedlemmer. Men sentralstyret skal likevel ikke være fremmed for at det kan bli utfallet også i Hordaland.Møtet i fylkesstyret i morgen blir trolig avgjørende for om sentralstyret i partiet foretar seg noe når det er samlet til møte i Oslo førstkommende lørdag. Nominasjonen i fylkeslagene er et av temaene på sentralstyremøtet. Det er de to nestlederne Gunnar Bakke fra Bergen og Gustav Bahus fra Os som i går tok initiativet til det ekstraordinære møtet i fylkesstyret. - Vi har bedt om møtet for å drøfte situasjonen nominasjonsprosessen nå er kommet inn i, sier Bakke.Fylkesleder Sigrun Sangolt Natås skal etter det Bergens Tidende forstår ha vært negativ til et slikt møte. Fire om første Sangolt Natås og stortingsrepresentant Terje Knudsen blir oppfattet som støttespillerne til Haoko Tveitt og de øvrige opprørerne. En reaksjon mot opprørerne vil derfor trolig også være en reaksjon mot de to sentrale tillitsvalgte i fylkespartiet.Så vidt Bergens Tidende har brakt på det rene er det foreslått fire kandidater til førsteplassen på Hordaland Frp sin liste. Foruten Terje Søviknes er det Fredrik Litleskare fra Stord, Sigrun Sangolt Natås fra Sund og Terje Knudsen fra Bergen.- Jeg er ikke kandidat til førsteplassen, sier Terje Knudsen. Han vil ikke uttale seg om hvem av de tre øvrige han kommer til å støtte, til tross for landsstyrets klare vedtak.- Jeg vil ikke gi meg inn på å evaluere kandidatene rett før nominasjonsmøtet. Det er sunt for ethvert parti at det er mange gode kandidater å velge blant. Det kan da umulig være noen ulempe, sier Knudsen.Sangolt Natås var heller ikke i går kveld mulig å få i tale. Hun har den siste uken valgt å besvare enhver henvendelse med et ønske om god påske.fakta/ Frp-striden * I november vedtok landsstyret i Frp at de to nestlederne og lederen i partiet skal nomineres øverst på stortingsvalglistene.* Oslo Frp brukte for lang tid på å etterkomme kravet og det ble reist eksklusjons- og suspensjonssak mot 16 tillitsvalgte.* I Fredrikstad måtte det omkamp til før Øystein Hedstrøm sikret seg støtten fra partilaget på vei mot nominasjonsmøtet i Østfold.* I Rogaland må Jan Simonsen kjempe for topplasseringen.* Det går mot et bittert oppgjør i Hordaland. Distriktsopprøret i fylket overser vedtaket i landsstyret om å nominere nestleder Terje Søviknes på 1. plassen.* Hordaland Frp har innkalt til nominasjonsmøte 27. januar.