Midhordland tingrett ønsker å gi den 52 år gamle mannen en sjanse og har gjort straffen på 30 dagers fengsel betinget. Vilkåret er at mannen deltar i et promilleprogram og at han ikke begår straffbare forhold de to neste årene.

Den tvilsomme bilturen i august i fjor kunne fått tragiske følger. Med mer en 2,3 i promille fikk ikke bilføreren med seg at den 16 år gamle jenten kom syklende på den smale fylkesveien. Dermed kjørte han rett på henne, riktignok ikke i stor fart.

Jenten slapp fra den dramatiske hendelsen med skrubbsår og forslått kne. Da moren til jenten kom til kort tid etter ulykken, satte bilføreren seg i bilen og stakk fra stedet.

I retten hevdet mannen at han hadde drukket hjemmebrent etter at han kom hjem og at han ikke var beruset under kjøringen. Det stemmer dårlig overens med jentas forklaring, som sier at mannen både var synlig beruset og stinket alkohol.

Når får altså mannen en sjanse til av domstolen. En bot på 10.000 kroner må han derimot betale.