Kommunene mener at veilysene ikke var en del av salgsoppgjøret da BKK kjøpte opp Sotra Energi i 1998.

Ordfører Ole Fredheim sier til Kystradioen at han tar stevningen til etterretning, men står fast på at veilysene må anses som kommunenes eiendom.

Sund kommune har alene én million kroner i driftskostnader på veilysene.