Et forslag fra Rødt om gjeninnføre den gratis sentrumsbussen, fikk sinnene i kok i bystyret i Bergen.

De såkalte sentrumsbussene gikk i ulike ruter mellom 2003 og 2011. I sin storhetstid, rundt 2007, fraktet den i snitt 59.250 passasjerer månedlig gratis rundt i sentrum.

De ble innført av Ap-byrådet under navnet Parkeringsbussen, og skulle opprinnelig frakte folk fra parkeringsanlegg inn til sentrum. Senere ble ruten lagt om frem flere ganger, slik at den ble vel så populær blant andre grupper. På slutten var den ikke lenger gratis, men kostet 10 kroner.

— Kan gå på egne bein

— Det er fortsatt mange gode argumenter for Sentrumsbussen. Bergen sentrum har per dags dato ikke et godt nok kollektivtilbud. Kollektivtransport trengs for å holde sentrum fritt for privatbilisme. Det er dessuten viktig å ha et tilbud som gjør hverdagen lettere for mennesker som av ulike årsaker ikke kan gå eller sykle fra A til Å, sa Marhaug i sin begrunnelse for forslaget.

Hun viste også til at Sentralbadet er lagt ned, og at det derfor trengs en bussrute til AdO Arena, og at økte billettpriser har gjort det enda dyrere å ta korte reiser med buss eller bane.

Asle Wingsternes (H) reagerte sterkt på forslaget.

— Gratisbussen er en gigantisk rullator på fossilt drivstoff, med egen sjåfør. Den kjører distanser vi fint kan gå på våre egne bein. Sentrum trenger ikke flere dieselbusser som kjører rundt og rundt i sentrum, og skulle det komme elektriske busser så er det helt andre traseer de bør gå, sa Wingsternes.

Han kalte Sentrumsbussen et foreldet tiltak som Høyre ikke ville bruke 10 millioner kroner på.

— Og at man bruker transport til trening i AdO Arena som et argument, viser hvor absurd dette er. Jeg vil foreslå at man tar gåturen dit som en oppvarming.

- Verste jeg har hørt

Geir Dale (Ap) støttet derimot Rødt forslag.

— Wingsternes' uttalelser er det verste jeg har hørt. Det er godt mulig at både jeg og han har mulighet og bruk for å gå til fots - jeg mer enn ham, kanskje. Men det finnes mange som ikke er like gode til beins, og for dem var sentrumsbussen et flott tiltak, sa Dale.

Han viste til at andre byer, som Barcelona, har små, elektriske busser i trange bysentrum.

Debatten om sentrumsbussene ble opphetet, og handlet både om penger, latskap og forurensing.

— Det er ingenting som heter gratis, det heter skattefinansiert, påpekte Tristan Dupré (Frp).

— Bussen var et godt miljøtiltak som skulle få folk til å parkere bilene sine utenfor sentrumskjernen. Så ble den populær blant mange andre grupper. Det finnes grupper som ikker er så godt trent som Wingsternes, men jeg ser ikke noen grunn til at bussen skal være gratis, sa Julie Andersland (V).

Til slutt støttet SV, Rødt, Ap , SP og MDG forslaget, som dermed falt.

Venstre , KrF og Byluftlisten støttet innføring av en bussrute i sentrum, men mente at den ikke trengte å være gratis.