— Sterkt beklagelig. Dette må de ordne opp i, sier en fortørnet byrådsleder Monica Mæland.

For det er litt av en farse som utspiller seg i etterkant at det tragiske raset i fjor høst. Tvisten omhandler de tre husene som lå på høyden overfor husene som ble rammet. Selv om ekspertene mener boligene er trygge straks rassikringstiltak er gjennomført, nekter beboerne å flytte tilbake.

Forsikringsselskapet Vesta og Bergen kommune har kommet til enighet om Hatlestad terrasse nummer 97 og 101. Avtalen innebærer at Vesta innløser de to boligene fra beboerne og deretter overdrar dem til Bergen kommune.

Men Vital Skade, som har solgt forsikringen for det midterste huset i rekken, nekter å være med på en slik løsning.

Gjensidige: - Tenke sjæl

Huseier har kjøpt forsikringen av Vital Skade, som så har videreformidlet forsikringsoppdraget til Gjensidige.

Derfor vil ikke Vital Skade erstatte Hatlestad terrasse 99, og viser til Gjensidige.

I et brev til Bergen kommune sier Gjensidige at de kun vil erstatte eventuelle skader på huset i Hatlestad terrasse.

Men strengt tatt er det jo ikke skjedd noen direkte skade på huset.

I et brev til Bergen kommune overlater Gjensidige spørsmålet om ex gratia - i dette tilfellet en slags frivillig goodwill-erstatning - til Vital Skade.

Som slett ikke har lyst til å betale. Eller i det hele tatt vurdere erstatning.

Vital peker på Gjensidige

— Vital Skade er en agent som selger forsikring, men vi er ikke forsikringsgiver. Vi har gjort salget, men det er Gjensidige som er forsikringsgiver. Gjensidige har kommet frem til at de skal betale det som er av erstatningsskader, men ikke noe ut over det. Det blir ikke riktig at Vital Skade skal overprøve Gjensidiges standpunkt, sier informasjonsdirektør Thomas Skålnes i Vital Forsikring ASA.

— Men i brevet til Bergen kommune sier jo Gjensidige at det opp til Vital Skade å bestemme?

— Det er korrekt. Men vi kan ikke overprøve Gjensidiges vurdering.

— Byrådsleder Monica Mæland er fortørnet over Vital sin opptreden her?

— Mæland retter fortørnelsen sin til feil adresse. Mæland kjenner utmerket til at Gjensidig er forsikringsgiver i dette tilfellet. Hvorfor hun går sterkt ut mot Vital Skade kan man lure på, sier Skålnes.

Gjensidige peker på Vital

— Dette er Vital sin skadesak, kundeforholdet tilhører Vital, og beslutningen om en eventuell ekstra løsning ligger hos Vital, sier Øystein Thoresen, informasjonsdirektør i Gjensidige Forsikring.

— Vi er kun risikobærer for Vital Skade, og det vi har gjort er å betale det vi skal gjøre.

Hos Vesta er tonen langt blidere.

— Vi har gjort en totalvurdering av dette spesielle tilfellet, og vi har strukket oss langt. Det går tiår mellom hver gang en slik situasjon oppstår, sier informasjonsrådgiver Roald Stigum Olsen i Vesta.

— Men dere var ikke nødt til å betale?

— Det var vi vel gjerne ikke. Det er ikke alltid snakk om det. Vi gleder vi oss med familiene som nå har fått en løsning, sier Stigum Olsen.

Mæland peker på begge

— Vital Skade er kundens forsikringsselskap, og vi forholder oss til Vital Skade. For kunde og oss er det helt uinteressant hvordan de to selskapene ordner opp seg imellom. Dette må de rydde opp i, sier byrådsleder Monica Mæland.

  • Men huset er vel juridisk sett ikke skadd, og da bortfaller vel erstatningsplikten?

— Det er jeg uenig i. Våre eksperter sier at det ikke kan flytte folk inn i huset før det er satt opp en støttemur. Muren er en forutsetning for at huseier kan flytte inn igjen. Og når muren koster tre millioner kroner er det lurere å betale ut til huseier, sier byrådslederen.

— Det er sterkt beklagelig. Til tross for omfattende kontakt siden før jul, har det ikke har vært mulig å få Vital med på en tilsvarende løsning for husstanden som er forsikret hos dem. Jeg håper at Vital vil revurdere sitt standpunkt i denne saken, sier byrådsleder Mæland.