Nymark velforening vurderer ekstraomganger etter at det mandag ble klart at Brann lar Bergen kommune bruke Frydenbø Corner på vestsiden av Brann stadion til barnehage.

— Vi må i tenkeboksen. Det er aktuelt å anke til Fylkesmannen, sier foreningens leder Kjetil Helle til bt.no.

Avtalen gjelder fra 1. juli 2011 og to år fremover med mulighet for forlengelse.

— Vi mener saken ikke er riktig belyst, og synes ikke det er veldig kjekt å få en barnehage i nabolaget. Vi har ankepunkter, særlig mot trafikken. Hundrevis av skolebarn myldrer hver dag til Fridalen og Gimle. Det er grunn til stor bekymring. De myke trafikantene må bli ivaretatt, sier Helle.

Hundrevis av skolebarn myldrer hver dag til Fridalen og Gimle. Det er grunn til stor bekymring.

Velforeningsleder Kjetil Helle

75 plasser til høsten

Planene er avhengig av at planavdelingen i kommunene aksepterer forslaget i forhold til de trafikale forhold.

Imens forbereder 75 barn og deres foreldre seg til barnehagestart på Kniksens plass 1. september. Det skal ansettes åtte pedagogiske ledere og 16 assistenter, stillinger som ble lyst ut før leieavtalen var klar. Styrer i barnehagen er nå ansatt.

Helle understreker at de ikke har problemer med Brann, men reagerer på Bergen kommunes opptreden.

— Det har vært en lite demokratisk prosess. Vi er ikke blitt hørt og har hatt lite å si. Det har vært en besynderlig saksgang, og det er en skandale at de tildelte plasser før alt var klart. Det er grunn til å trekke hele saken i tvil.

«Godt gjemt»

Han får støtte fra uventet hold – fra barnehagepartiet SV.

Bystyret vedtok saken etter en orientering på to linjer i tertialrapporten, en rapport som normalt omhandler økonomi.

— Det var påfallende godt gjemt i tertialrapporten, og det kunne absolutt vært laget en sak. Det hadde vært interessant med en anke til Fylkesmannen. Bergen kommune har også vært ytterst brutal i forhold til å opprette midlertidige barnehager tidligere, understreker Simen Willgohs, bystyremedlem for SV.

Montana, Nygårdsparken og Kristianborg er blant barnehagene som har vært omstridt.

Men SV står alene.

— Det er frustrerende at ingen andre ser det prinsipielle. Vi elsker jo barnehager, men vi må se de problematiske sidene ved ting som er problematiske, sier Willgohs.

Han har tidligere vært sterkt kritisk til barnehagebyråd Filip Ryggs rolle i saken.

— Byråden står mye svakere enn før fordi det generelt er mye rot i denne sektoren. Rygg bør tenke gjennom sin jobb opp mot sitt ansvar, sier SV-representanten.

Rygg tar ikke utfallet tungt.

— Det er valgkamp, og dette er en klassisk uttalelse fra opposisjonspartier som er frustrerte. Vi har etablert 3300 nye plasser de siste årene. Vi er veldig glade for full barnehagedekning som vi har hatt de to siste årene. Og plasser som dette i Årstad er veldig viktig. Det er uforståelig at SV kjemper imot, sier Rygg til bt.no.

- Hva med kritikken mot saksgangen?

— Det blir alltid debatt rundt etablering av barnehager i sentrale strøk. Hvis vi skal være formelle, hadde vi ikke trengt å nevne saken i det hele tatt i tertialrapporten, men jeg synes det er viktig at bystyret er informert.

Det er uforståelig at SV kjemper imot.

Barnehagebyråd Filip Rygg

Brann fornøyd

Sportsklubben Brann er fornøyd med avtalen.

— Vi har fått presentert alle synspunkter og argumenter og diskutert ulike løsninger med Bergen kommune som leietaker. Når vi har kommet til at vi ønsker å leie ut, så er det fordi den foreslåtte løsningen tar vare på de viktigste innsigelsene fra nabolaget og leietakerne, sier daglig leder i Brann, Roald Bruun-Hanssen til Brann.no.

Ingen av fotballbanene, som i dag brukes av de nærliggende skolene til utedager, skal røres. Men Kniksens Plass som er et offentlig torg, og som ble gitt i gave av Sparebanken Vest-stiftelsen og Trond Mohn, skal gjerdes inn, ifølge planene.

— Spørsmålet er om det er mulig å bruke slik. Har ikke vært prøvd før, sier Willgohs i SV.

— Plassen må ha nødvendige sikkerhetsfunksjoner. Alle arealer som barnehagen bruker ute, legges opp til sambruk. Det blir flotte nye lekeområder, sier barnehagebyråd Filip Rygg.

Hva mener du om saken? Diskuter under:

AVVISER: Barnehagebyråd Filip Rygg (KrF) er uenig i kritikken.
LEIF GULLSTEIN