Sellafield-saken stjal nesten all oppmerksomhet under første dag av Nordsjøkonferansen i Bergen. Miljøvernminister Børge Brende fortsatte hardkjøret og hevdet at den britiske begrunnelsen for å fortsette utslippene «ikke står til troende».

Hans britiske kollega Michael Meacher ble konfrontert med den sterke norske motstanden mot utslippene av det kunstige radioaktive stoffet technetium, både i samtaler med statsråd Børge Brende og møter med norsk og internasjonal presse.

Men Meacher lover ingen stans i utslippene, selv om selskapet British Nuclear Fuels (BNFL) nylig har tatt initiativ for å teste rensing og lagring av det omstridte flytende radioaktive avfallet på land.

— Det finnes ingen enkle, åpenbare løsninger. Problemet med den foreslåtte rensemetoden er at den vil skape et kjemisk avfallsprodukt som kan være miljøskadelig og som også må håndteres forsvarlig. Det er en risiko også knyttet til denne metoden. Vi må også hensyn til Sellafield-arbeidernes helse og sikkerhet, sier Meacher til BT.

- Risiko-tanker

Miljøvernminister Brende var engasjert og svært klar i ordbruken da han også i går tok et engasjert oppgjør med Storbritannia i Sellafield-saken. Årsaken er at britene hevder det er forbundet med fare å rense og deponere technetium på land, «men på samme tid synes det er helt greitt å sende stoffet urenset over til naboen Norge».

Overfor BT avviser Meacher anklagene om logisk brist i den britiske politikken.

— Det vil ta lang tid å få på plass et underjordisk deponi. Vi har allerede 10.000 tønner med radioakivt avfall i Storbritannia, og antallet øker med 5000 hvert år. Når det gjelder tankene med lagret technetium i Sellafield, sier våre eksperter at de ikke kan garantere for sikkerheten rundt disse tankene lenger enn til 2006, sier Meacher.

Avgjørelse snart

For britiske myndigheter er det om å gjøre å kvitte seg med de enorme mengdene technetium som har samlet seg opp på anlegget. Det britiske miljødirektoratet har derfor åpnet for å videreføre utslippstillatelsen på dagens nivå, noe Norge altså har protestert heftig mot.

Meacher ville i går ikke si noe om den britiske regjeringen vil si ja til fortsatte utslipp. Han nøyde seg med å understreke at alle forhold blir vurdert grundig før den endelige beslutningen blir fattet.

— Men jeg kjenner godt til den dypfølte og sterke motstanden mot technetium-utslippene i Norge. Dere må forstå at vi i den britiske regjeringen tar hensyn til bekymringen og vurderer alle muligheter for å redusere utslippene, sier Meacher.

Ikke vitenskapelig

Samtidig hevder miljøvernministeren at den norske frykten ikke baserer seg på vitenskapelige fakta.

— De radioaktive dosene i sjømat er svært lave, og representerer ingen helserisiko, sier Meacher.

Han nærer likevel ingen frykt for at saken ville skade forholdet mellom Norge og Storbritannia. Miljøvernminister Børge Brende har tidligere uttalt at striden om Sellafield er blitt en belastning i forholdet mellom landene.

I går fulgte Brende opp med å si at fortsatte Sellafield-utslipp vil føre til svært sterke reaksjoner i Norge.

DYPT UENIGE: Børge Brende og den britiske miljøvernministeren Michael Meacher smilte til fotografene, men bak den gemyttelige fasaden er de fortsatt dypt uenige om utslippene fra Sellafield. Meacher mener den norske frykten er overdrevet.
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN