«Speedbird 758», sier flygeleder Henning Karlsen inn i mikrofonen med klar og rolige stemme. Han får straks kontakt med piloten på British Airways sitt London-fly på vei fra Heathrow til Flesland.

All kommunikasjon mellom tårn og fly foregår på engelsk.

Her oppe i tårnet har Karlsen og to av hans flygelederkolleger full kontroll over både fly— og helikoptertrafikken inn og ut fra Bergen lufthavn. Nede i kontrollrommet er ytterligere tre flygeledere på vakt. De formiddagstimene vi er fluer på veggen, er det forholdsvis liten trafikk.

Et og annet rutefly lander og tar av, og det samme gjelder for helikoptrene.

Må pent vente

— En av de viktigste delene av jobben vår er ofte å vurdere om du rekker en takeoff før neste fly kommer inn for landing, sier Karlsen.

Et Norwegian-fly takser ut mot nordenden av flyplassen, klar til å ta av mot Paris.

— Her kommer et helikopter inn for landing fra nord, sier flygeleder Karlsen, og peker på en gul flekk på dataskjermen sin.

Han bestemmer at Norwegian-flyet pent får vente til helikopteret er trygt nede på bakken. Når helikopteret er ute av rullebanen, får Paris-flyet grønt lys.

— Uansett om det er lite eller mye å gjøre, krever yrket vårt full konsentrasjon hele tiden, sier opplæringsleder Inge Vidar Flesland.

FØLGER NØYE MED: Flygelederne Katrine Hamarsland og Henning Karlsen overvåker at alt går rett for seg når et SAS-fly beveger seg på taksebanen, samtidig som et tyrkisk fly tar av med kurs for solrike Bodrum.
RUNE SÆVIG

Nå om sommeren er mye av aktiviteten knyttet til chartertrafikken.

— Det medfører et par trafikktopper, men jevnt over er mai og juni de travleste jobbmånedene for oss. Da er det mange forretningsreisende, sier Henning Karlsen.

Trenger utvidelse

Han gir et godt eksempel på at Flesland er blitt for liten, og sårt trenger den påbegynte utvidelsen:

— På det mest travle har vi ikke nok parkeringsplasser eller gater til flyene. Det hender noen av dem må vente til et annet har forlatt gaten for å få plass.

Flygelederne går åttetimersvakter, men sitter vanligvis ikke ved skjermene sine mer enn to timer før de tar pause. Tårnet er bemannet 24 timer i døgnet, men om nettene er det bare en flygeleder på vakt.

Ellers i døgnet er det stort sett tre personer som passer på at flyene kommer trygt ned på bakken og opp igjen i luften.

— Vi har en normal kapasitet til ca. 30 flybevegelser i timen, men vi klarer egentlig litt mer, sier Karlsen.

Sola overtar

Flygelederne på Flesland har ansvaret for trafikken under landinger og avganger. Når flyene har vært tre-fire minutter i luften, overtar Stavanger kontrollsentral ansvaret for dem. Når flyene til Oslo kommer inn over Hardangervidda, blir det kontrollsentralen i Røyken sitt ansvar å få dem trygt ned på Gardermoen.

De tre flygelederne på vakt i tårnet har en klar ansvarsfordeling. En av dem tar seg av det som skjer på rullebanen. Da BT var der, var dette Henning Karlsens ansvar. Ved siden av sitter Katrine Hamarsland med ansvar for bakketrafikken.

HVERT ANNET MINUTT: Tårnet på Flesland kan håndtere en flybevegelse hvert annet minutt. Her har et SAS-fly fra Trondheim akkurat landet.
RUNE SÆVIG
SAMSPILL: Både fly og helikoptre skal lette og lande på Flesland. Henning Karlsen passer på at de ikke kommer i konflikt med hverandre.
RUNE SÆVIG

— De to må nødvendigvis samarbeide svært tett, sier opplæringsleder Flesland.

Været viktig

Tredjemann på vakt er Alexander Szyperski. Han er en støtteperson for de tre andre, men har særskilt ansvar for å holde rede på værsituasjonen.

— Hver halvtime går jeg utenfor vinduene her for å få nøyaktig oversikt over værbildet. Jeg sjekker nedbørsintensitet og sikt, sier han.

Sikten blir målt ut fra faste landemerker.

— For at fly skal kunne ta av, kreves det 400 meter klar sikt langs rullebanen. For å lande må det være minst 550 meter sikt for ruteflyene, sier Szyperski.

Flesland er sjelden utsatt for stengninger på grunn av tett tåke. Det skjer vanligvis bare noen få ganger i året.

Den væransvarlige sørger også for å foreta nøyaktige målinger av lufttrykket, og formidler informasjonen videre til pilotene.

— Dette er faktisk svært viktig for flygerne. De stiller inn instrumentene etter lufttrykket. Hvis de ikke gjør det, kan høydemålerne om bord vise unøyaktige tall, sier Alexander Szyperski.

Flygeledere7.jpg
RUNE SÆVIG