— Gjerdene kan ikke innsnevres på grunn av internasjonale krav og regelverk. Skal vi motta internasjonal båttrafikk, må havnen være inngjerdet, sa havnedirektør Gunvald Isaksen på dagens møte.

Han gikk så langt som å si at dersom gjerdene, som i dag er på totalt 1800 meter, forsvinner eller blir innsnevret, vil ikke Bergen lenger kunne være en internasjonal havn.

Trond Ingebrigtsen i Beredskapsrådgivning AS, som har vært involvert i sårbarhets- og risikoanalysen, støtter havnedirektøren - og viste til det internasjonale lovverket.

- Vanlige folk ikke hørt

Politiker og politimann Per E. Stiegler (Ap) har tidligere gått hardt ut mot terrorgjerdene. Også på dagens møte markerte han sin motstand.

— Vanlige folk er ikke blitt hørt i denne saken, sa han.

Også politiet var til stede på dagens møte, representert ved visepolitimester Øyvind Tenold.

— Så lenge vi har trafikk som går utenfor Schengen-området, må vi ha en fysisk avsperring av havneområdet. Det er et vilkår for å være med i Schengen. Denne typen sikring er et viktig tiltak mot kriminalitet, sa Tenold.

Håpet er at kommunedelplanen for Bergen indre havn skal behandles politisk før sommeren. Da skal blant annet terrorgjerdene opp til diskusjon. Her er det blant annet fremmet forslag om å legge all cruisetrafikk til Skoltegrunnskaien og Festningskaien.

Det er likevel begrenset hva kommunen kan gjøre, det er Kystverket som har det siste ordet.

- Feil paragraftolkning

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (Krf), har ved flere anledninger lovet velgerne å få fjernet terrorgjerdene.

— I denne saken må det gjøres en avveining mellom tilgjengeligheten for publikum og havnesikkerhet. Spørsmålet er hvor mye som skal være inngjerdet. Jeg synes den norske tolkningen av det internasjonale lovverket er for streng. Alle havner er blitt skjært over samme kam. Prinsippet om gjerder gjelder overalt, sier Iversen.

Miljøvernforbundet mener det er tilstrekkelig å gjerde inn terminalen på Skoltegrunnskaien og fiskerihavnen.

— Og så kan det settes opp stabbesteiner i det resterende området, slik at man for eksempel ikke kan kjøre biler med sprengstoff inn hit. Jeg tror havnevesenet har gjerdet inn litt etter komfort. Danskene har for eksempel ikke en så omfattende inngjerding, sier Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet.

Han mener det bare er paragraftolkning fra havnevesenets side.

— Det er min by dette her, det er meg de har stengt ute. Jeg synes ikke synd på meg selv, men på byens befolkning. Jeg takker dere i Bergen kommune for at dere har tatt opp kampen, sa Oddekalv på møtet.

Hva synes du om terrorgjerdene? Si din mening her.

UTESTENGT: Store deler av havneområdet er ikke tilgjengelig for den jevne mann og kvinne. ARKIVFOTO: KNUT STRAND
SIER NEI: Havnedirektør Gunvald Isaksen mener at Bergen ikke lenger kan være en internasjonal havn dersom terrorgjerdene blir fjernet eller innsnevret. ARKIVFOTO: ODD MEHUS
MOTSTANDER: Per E. Stiegler (Ap) er svært kritisk til gjerdene. - Vanlige folk er ikke blitt hørt i denne saken, mener han. ARKIVFOTO: KNUT STRAND
KRITISK: Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (Krf) mener den norske tolkningen av det internasjonale lovverket er for streng. ARKIVFOTO: TOR HØVIK