Både politiet og Helse Bergen vil undersøke hva som skjedde da Dag Haugen (58) fra Fusa i Hordaland døde lørdag.

Livet glapp foran øynene på familie, politi og lege.

Haugen ble meldt savnet etter en båttur fredag kveld, men akkurat da letingen skulle gjenopptas lørdag formiddag, kjørte han for egen maskin inn til Sævareid.

Han var blodig og kom seg ikke ut av sin egen Nidelv-båt. Han klarte ifølge Fusa-lensmann Lorentz Lunde å si at han hadde falt i båten. Men skadene ble ikke vurdert som livstruende på det tidspunktet.

— Han var full i blod, og politiet rekvirerte luftambulanse. Han gikk inn og ut av bevissthet og var sterkt nedkjølt, men de nektet å komme. Jeg er hellig overbevist om at han hadde vært i live hvis de hadde kommet da de skulle, sier svogeren Paul Hamre på vegne av familien.

Dag Haugen etterlater seg kone og barn, og familien klandrer Helse Bergen.

— Jeg er skremt over det norske helsevesenet. Vi vurderer å forfølge saken i rettssystemet. Dette må ikke skje igjen. En gang er for mye, sier Hamre.

Vil granske lydloggene

Han reagerer på at luftambulansen ikke kom da politiet ba om det. Det endte med at Dag Haugen døde på Haukeland Universitetssykehus, om lag tre og en halv time etter at han dukket opp på kaien.

— Hadde vi visst at ikke luftambulansen kom slik vi ble orientert om, kunne vi tatt båten han lå i og kjørt til Os på 13–14 minutter, sier han.

Helse Bergen vil gå gjennom lydloggene i løpet av tirsdagen for å finne ut hva som skjedde i samtalene mellom lege og politi på stedet, og sentralen i Bergen. Familien og politi forteller om en dramatisk og frustrerende kamp for å få den skadede til sykehus.

På kaien i Sævareid sto politiførstebetjent Ove Ivarhus og ventet på en ambulanse som ikke kom.

Ivarhus tilkalte først vanlig ambulanse, men den var i Bergen. Deretter prøvde han å få luftambulansen til stedet.

— Jeg var sikker på at luftambulansen skulle komme, og vi organiserte oss deretter. Legen sa også at den skulle komme, og vi laget helikopterlandingsplass, forteller politimannen.

Det bekreftes av Paul Hamre, som også sier at det ble gjort forberedelser på stedet. Båten ble blant annet flyttet til en vik der luftambulansen kunne lande.

Operasjonsleder Terje Hilland sier at politiet ble forundret da luftambulansen ikke kom, og Ivarhus leverte mandag en rapport om hendelsen.

— Dette var en ubehagelig situasjon for han som sto midt oppe i det. Vi må ta en prat med helsevesenet for å finne ut hva som gikk galt, sier lensmann i Fusa, Lorentz Lunde.

«I henhold til prosedyrene »

Kommuneoverlege Camilla Hovig i Fusa ønsker ikke å kommentere det som skjedde lørdag, eller vakthavende leges vurderinger. Hun henviser til seksjon for akuttmedisin.

Ifølge seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved seksjon for akuttmedisin i Helse Bergen vurderte ikke legen og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral tilstanden som livstruende. Derfor rykket ikke luftambulansen ut i første omgang.

Helse Bergen mener at de har håndtert saken riktig.

— Hoveduttalelsen fra oss så langt er at vi tror dette er håndtert i henhold til vanlige prosedyrer, men vi kommer til å gå gjennom lydloggene tirsdag. Hvis vi oppdager at vi har gjort feil, har vi også plikt til å melde fra til fylkeslegen, sier Brattebø.

- Hvorfor rykket dere ikke ut da politiet ba om det?

— Opplysningene vi fikk, tilsa at lokal legevakt initialt ville være riktig behandlingsnivå. Og legen kom til stedet etter en time. Pasienten hadde på det tidspunkt ikke tegn på livstruende skader. Først da han på et senere tidspunkt ble dårligere, ble luftambulansen koblet inn, sier Brattebø.

Han sier at legevaktlegen og politiet ble enige om at de skulle prøve å få pasienten til legekontoret i Eikelandsosen. Det viste seg vanskelig. De fikk ham ikke ut av båten.

— Da lurte politiet på om luftambulanse ville være en løsning. I stedet ble det til at den lokale legen rykket ut, sier Brattebø.

Ved 13.40-tiden meldte legen at tilstanden hadde forverret seg, og tyve minutter senere var luftambulansen på plass. En drøy time etter døde altså Dag Haugen på sykehuset.

Har ikke fastslått dødsårsaken

Politiførstebetjent Ole Ivarhus hevder at han fikk beskjed om at bare lege kan rekvirere ambulanse. Det stemmer ikke, ifølge Brattebø.

— Det er ikke noe i veien for at politiet kan be om at luftambulanse blir vurdert. Vi rykker ofte ute etter melding fra privatpersoner. Spørsmålet er når det blir et luftambulanseoppdrag, sier seksjonsoverlegen.

Det var heller ingen økonomiske grunner til at de ikke kom i første omgang.

— Tjenesten er fullfinansiert, og er der til befolkningens tjeneste. Vi har heller ingen foretaksgrenser eller begrensninger på bruken. Men vi kan ikke fly på alt. Da står vi før eller siden med en pasient som ikke behøver tjenesten, samtidig som en annen pasient et annet sted trenger hjelp, sier Brattebø.

Paul Hamre sier at svogeren hadde stort blodtap.

— Stort blodtap ble ikke kommunisert til oss. Det var snakk om en halvliter, noe som i utgangspunktet ikke er livstruende, sier Brattebø.

Han karakteriserer dødsfallet som plutselig og uventet. Sykehuset mistenker hjertestans på grunnlag av hjerte- og karsykdom, men har ikke klart å fastslå dødsårsaken.

Politiet har begjært rettsmedisinsk undersøkelse. Resultatet av obduksjonen blir trolig klar i løpet av en uke.

— Men vi har ikke mistanke om noe kriminelt, sier operasjonsleder Terje Hilland.

Tips om helse-Norge? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

TOK FARVEL: Paul Hamre på Haukeland Universitetssykehus lørdag kveld.
WANDA NATHALIE NORDSTRØM