— Dette er den største nyheten for samferdselen på Vestlandet på mange år, sier informasjonssjef Arild Sondre Sekse i HSD til Bergens Tidende.

De nye fergene skal drives med gass. Kapasiteten vil bli 250 personbiler på to dekk, og fergene vil få en lengde på vel 130 meter. Hvor mange som blir bygget, er ikke avklart, men for å avløse dagens ferger, trengs det to på Boknafjorden og tre på sambandet Halhjem-Sandvikvåg. Der vil de gjøre overfarten unna på 35 minutter, mens dagens ferger bruker nesten timen, opplyser Sekse, som også roser miljøfordelene ved bruk av naturgass.

— De fem fergene vil gi en besparelse i utslipp av nitrogenoksider, Nox, som tilsvarer utslippene fra 100.000 biler.

Men Sekse medgir at det langt fra er sikkert at det blir HSD som skal drive de nye fergene mellom Halhjem og Sandvikvåg. Konsesjonen for drift av gassfergene skal ut på anbud, og Fosen Trafikklag har allerede varslet at de vil delta i konkurransen.

Tildeling av nye konsesjoner for drift av fergerutene vil skje etter en anbudskonkurranse som utlyses i løpet av februar. Målet er at fergene skal kontraheres i september-oktober og settes i drift innen 2007.

Det er Naturgass Vest som skal levere gassen til de nye fergene. Talsmann for Hordaland olje og gass, Ove Lunde, sier til Bergens Tidende at samferdselsministerens avgjørelse om gassfergene er svært gledelig for regionen. Han beklager likevel at byggingen av de nye fergene blir forsinket på grunn av konsesjonsrunden som skal avholdes.